Fundația Orange

Pronumele

Concurs

Florentina Stoian

Trimis la 15.01.2021

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Materialul, elaborat în conformitate cu prevederile programei și vizând atingerea unui nivel intermediar de deținere a competențelor specifice 4.1., 4.2., 4.3. și 4.4. din programă, propune elevilor de clasa a VII-a inițierea, exersarea, consolidarea cunoștințelor despre pronume.Alte materiale educaționale


Linkuri:
https://library.livresq.com/details/5f1a8c8b848b0f83bc5fda6a
https://library.livresq.com/view/5f1a8c8b848b0f83bc5fda6a

Elaborat în conformitate cu prevederile programei și vizând dezvoltarea competențelor specifice 4.1., 4.2., 4.3. și 4.4., materialul propus se adresează, în egală măsură, elevilor de clasa a VII-a, care pot recapitula noțiuni cunoscute din clasele anterioare, dar își pot însuși, exersa, sistematiza și consolida cunoștințele, și profesorilor – fiind o modalitate inedită de desfășurare a activității didactice (în regim on-line), formatul permițând predarea, învățarea și evaluarea achizițiilor.

Nefiind doar o simplă sursă de învățare, materialul, cu ajutorul mijloacelor multimedia, este compatibil cu sugestiile programei (flexibil, creativ, complex), oferind suport teoretic elaborat conform GALR și adecvat particularităților de vârstă și intelectuale ale elevilor, varietatea (completare chestionare, exerciții de recunoaștere, de exemplificare, de completare, cu caracter ludic) și numărul mare al aplicațiilor având drept scop evitarea monotoniei, menținerea interesului elevilor și atingerea unui nivel intermediar de deținere a competențelor specifice 4.1., 4.2., 4.3. și 4.4. din programă.


Florentina Stoian, profesor de Limba și literatura română

Școala Gimnazială Nr. 10, Galați, Galați

Trimis la 15.01.2021 - 16:02


Materiale similare

Verbul

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII, VIII

Testul se adresează elevilor clasei a VII-a, dar și celor de clasa a VIII-a. Itemii propuși vizează fixarea noțiunilor despre modurile și timpurile verbului, dar și despre formele verbale nepersonale.

Adverbul

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII, VIII

Materialul propus conține informații despre adverb. Noțiunile pot fi folosite pentru predarea și consolidarea cunoștințelor despre adverb la clasa a VII-a, dar și pentru clasa a VIII-a (în vederea pregătirii pentru examenul de Evaluare Națională).