Fundația Orange

Pronumele reflexiv

Concurs

Pavelescu Marilena

Trimis la 23.01.2022

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VI MEDIU PREDARE

Materialul publicat reprezintă o lecție interactivă, avand un caracter flexibil; sunt prevăzute 2-3 ore, dar, în funcție de clasă, de interesele elevilor, de canalul utilizat ( față-n față sau online) profesorul poate privilegia unele activități.


Proiecte didactice


Multimedia

https://library.livresq.com/details/613369606994de0009161664

https://docs.google.com/presentation/d/1wnvC7ESBPNeRBbdm0pDXBUI-yQg-RMSTxhLXdSqD_RA/

Pentru elevi, materialul prezintă un caracter atractiv, deoarece informația teoretică are pondere mică și este însoțită de imagini. Ei sunt puși mereu să facă ceva: să analize, să-și imagineze, să comenteze etc. Exercițiile de imaginație, de transpunere într-un alt regn oferă ocazii de autocunoaștere și intercunoaștere.
Sunt vizate următoarele competențe specifice:
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenției comunicative
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii


Pavelescu Marilena, profesor de Limba și literatura română

Scoala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Romania, Târgoviște, Dâmbovița

Trimis la 23.01.2022 - 09:30


Materiale similare

Proiect didactic limba română

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VI

Materialul este un proiect didactic al unei lecții mixte pentru clasa a VI-a ce are ca temă Textul descriptiv în versuri. Respectă programa de limba și literatura română actuală (OMEN nr.3393 / 28.02.2017) și folosește ca text suport „Balul pomilor” de Dimitrie Anghel.

Proiect didactic Derivarea

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VI, VII, VIII

Materialul reprezintă un proiect didactic cu tema Derivarea, lecție de predare, dar și de consolidare a cunoștințelor, potrivită pentru clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a. Competență generală este utilizarea corectă și adecvată a limbii române în receptarea și producerea mesajelor.