Fundația Orange

Pronumele reflexiv

Concurs

Pavelescu Marilena

Trimis la 23.01.2022

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VI MEDIU PREDARE

Materialul publicat reprezintă o lecție interactivă, avand un caracter flexibil; sunt prevăzute 2-3 ore, dar, în funcție de clasă, de interesele elevilor, de canalul utilizat ( față-n față sau online) profesorul poate privilegia unele activități.


Proiecte didactice


Multimedia

https://library.livresq.com/details/613369606994de0009161664

https://docs.google.com/presentation/d/1wnvC7ESBPNeRBbdm0pDXBUI-yQg-RMSTxhLXdSqD_RA/

Pentru elevi, materialul prezintă un caracter atractiv, deoarece informația teoretică are pondere mică și este însoțită de imagini. Ei sunt puși mereu să facă ceva: să analize, să-și imagineze, să comenteze etc. Exercițiile de imaginație, de transpunere într-un alt regn oferă ocazii de autocunoaștere și intercunoaștere.
Sunt vizate următoarele competențe specifice:
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenției comunicative
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii


Pavelescu Marilena, profesor de Limba și literatura română

Scoala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Romania, Târgoviște, Dâmbovița

Trimis la 23.01.2022 - 09:30


Materiale similare

Citește cu mine!

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VI, VII

Padletul este o metodă modernă, practică și eficientă de învățare în ora de opțional „Tehnici de lectură”. Participanții împărtășesc impresiile lor de lectură, sub forme variate, răspunzând la cerințe creative. Prin afișarea lor pe padlet se realizează diseminarea și se favorizează interevaluarea.

Pronumele personal

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VI

Acest proiect de lecție a fost realizat pentru elevi cu deficiențe mintale moderate.
În cadrul acestei lecții am utilizat câteva exerciții realizate în aplicația WAND EDUCATION, utilizând șabloane puse la dispoziție.