Fundația Orange

Pronumele și adjectivul pronominal negativ

Concurs

Panait Iuliana

Trimis la 07.02.2019

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII MEDIU PREDARE

Este o lecție atractivă datorită metodelor folosite în captarea atenției și pentru etapa de sistematizare a cunoștințelor (prin utilizarea jocului didactic Fotbal gramatical).Proiecte didactice


Documente


Galerie imagini, clic pentru zoom


Lecție desfășurată la inspecția de gradul II.


Panait Iuliana, profesor de Limba și literatura română

Clinceni, Ilfov

Trimis la 07.02.2019 - 21:55


Materiale similare

Programa CDȘ "Literație multimodală"

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII, VIII

Programa disciplinei opționale Literație multimodală propune o abordare transcurriculară a conținuturilor, care vizează ariile curriculare Limbă și comunicare, Arte, Tehnologii, Om și societate.

(Premiul III, Proiecte didactice, 2019) Poveste de iarnă

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII

Noutatea demersului didactic constă în utilizarea tehnologiilor web2.0 (google docs și padlet) în cadrul orei de Limba și literatura română, pentru a realiza o poveste colaborativă de iarnă.