Fundația Orange

Pronumele și adjectivul pronominal negativ

Concurs

Panait Iuliana

Trimis la 07.02.2019

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII MEDIU PREDARE

Este o lecție atractivă datorită metodelor folosite în captarea atenției și pentru etapa de sistematizare a cunoștințelor (prin utilizarea jocului didactic Fotbal gramatical).Proiecte didactice


Documente


Galerie imagini, clic pentru zoom


Lecție desfășurată la inspecția de gradul II.


Panait Iuliana, profesor de Limba și literatura română

Clinceni, Ilfov

Trimis la 07.02.2019 - 21:55


Materiale similare

Lecția „Raportul realitate – ficțiune în textul epic” este realizată în cadrul CDȘ – „Strategii de comprehensiune lectorală”, la clasa a VII-a.

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII

Lecție de fixare a cunoștințelor, de formare a priceperilor și deprinderilor de
muncă independentă și de aplicare a cunoștințelor în practica vorbirii și scrierii limbii române. Scopul: Valorificarea informațiilor de limbă română și de teorie literară în înțelegerea și interpretarea textului literar.

Proiect didactic Derivarea

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VI, VII, VIII

Materialul reprezintă un proiect didactic cu tema Derivarea, lecție de predare, dar și de consolidare a cunoștințelor, potrivită pentru clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a. Competență generală este utilizarea corectă și adecvată a limbii române în receptarea și producerea mesajelor.