Fundația Orange

Pronumele și grupul nominal cu centru pronume

Concurs

Gyorgy Maria

Trimis la 26.05.2023

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VIII AVANSAT PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Resursa educațională sintetizează, la nivel teoretic, cele mai importante aspecte ale predării pronumelui și adjectivului pronominal relativ în gimnaziu (Repere teoretice). Materialul se adresează elevilor din clasa a VIII-a, constituind o aprofundare a noțiunilor legate de pronume.


Alte materiale educaționale


Documente


Multimedia


Competența generală
4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise.

Competența specifică vizată
4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice complexe ale limbii române literare, pentru înțelegere corectă și exprimare nuanțată a intențiilor comunicative.

Durata resursei

Scurtă prezentare a resursei educaționale deschise propuse

Grupul țintă căruia i se adresează: elevii clasei a VIII-a

Resursa educațională sintetizează, la nivel teoretic, cele mai importante aspecte ale predării pronumelui și adjectivului pronominal relativ în gimnaziu (Repere teoretice). Materialul se adresează elevilor din clasa a VIII-a, constituind o aprofundare a noțiunilor legate de această parte de vorbire. Având în vedere faptul că în clasa a VIII-a se pune accentul pe sintaxa propoziției și a frazei, s-a considerat necesară o abordare cât mai amplă a acestei părți de vorbire, care se distinge prin rolul său sintactic special de conector frastic și de marcă de subordonare, asigurând legarea a două propoziții și așezarea celei de a doua într-o poziție de subordonare.

Demersul este centrat pe elev, conținutul tematic și subiectele propuse fiind în conformitate cu particularitățile motivaționale specifice vârstei, dar și cu necesitatea fixării unor conținuturi ce vor facilita procesul înțelegerii fenomenului lingvistic.

Așadar, resursa vizează componenta lingvistică și va asigura aprofundarea unor cunoștințe și competențe care vor facilita uzul corect, conștient și eficient al limbii.

De asemenea, resursa cuprinde și o parte practică (Aplicații), fiind propuse diverse activități de învățare (teste, jocuri interactive, exerciții).

Elemente agregate:
https://view.genial.ly/645c929e04af1d0019fe2ee1


Alte informații

Am considerat necesară o prezentare în detaliu a acestei clase lexico-gramaticale, deoarece am observat, în decursul timpului, că elevii de clasa a VIII-a întâmpină greutăți în recunoașterea elementelor de relație, etapă deosebit de importantă în analiza frazei.

Totodată, în determinarea alegerii acestei clase lexico-gramaticale a contribuit și dorința de a-i ajuta pe copii să evite greșelile deosebit de frecvente în limba actuală. De exemplu, omiterea prepoziției pe, când funcția de complement direct este îndeplinită de un relativ.

Construcții greșite de tipul: Mobilă potrivită pentru garsoniera care o au. Stofa care ai ales-o nu-mi place. Să fie o explicație care mi-o dau mie. etc. abundă în exprimarea orală, dar se întâlnesc și în scris. G

Așadar, în elaborarea acestei resurse am pornit de la ideea că, dacă prin predarea-învățarea limbii române se urmărește, în primul rând, formarea și cultivarea deprinderilor de exprimare corectă orală și scrisă, aceasta impune ca majoritatea timpului acordat studierii limbii române să fie afectat aplicațiilor în practică a cunoștințelor teoretice. Așadar, am insistat pe impunerea unei diminuări a teoretizării în studiul limbii la nivelul gimnaziului în favoarea unei deschideri mai largi spre aspectul funcțional al limbii.

În aceeași ordine de idei, este important a menționa faptul că miza esențială a studiului limbii în gimnaziu este de ordin instrumental și urmărește să ofere elevului posibilitatea de a se mișca în registre lingvistice diferite și de a recepta și construi mesaje adecvate unor contexte de comunicare variate.

Accentele cad asupra limbii literare, componentă valorizată social, obligatorie în situațiile de comunicare oficială și pretinsă de majoritatea situațiilor de comunicare scrisă. De fapt, limba literară este, la vârsta școlară, calea de acces spre celelalte materii de studiu, iar la vârsta adultă, un atu în reușita socială.


Gyorgy Maria, profesor de Limba și literatura română

Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu, Maieru, Bistrița-Năsăud

Trimis la 26.05.2023 - 13:52


Materiale similare

Valori în operele literare

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII, VIII

Materialul este util elevilor de clasa a VII-a și a VIII-a, în vederea pregătirii pentru examenul de Evaluare Națională.

Bingo Educațional

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, IV, V, VI, VII, VIII

Aplicația Bingo Educațional permite generarea unor cartonașe unice pentru jocul Bingo. Acest joc poate fi utilizat la orice disciplină, de la nivel preșcolar, până la nivel universitar. Toate jocurile elaborate rămân disponibile pentru alți utilizatori. Site: https://cubulet.ro/EduBingo/