Fundația Orange

Propoziție și cuvânt

Concurs

Cîrlig Marian

Trimis la 09.04.2023

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, I ÎNCEPĂTOR PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Reursă realizată în Livresq pentru formarea competenței 1.3. la CLR (Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunțuri rostite cu claritate). Sarcini de învățare sunt interactive șu sub formă de joc oferint feed-back imediat,Alte materiale educaționale


Documente


Galerie imagini, clic pentru zoom


Material realizat în Livresq penbtru disciplina Comunicare în limba română la clasa I. Resursa poate fi folosită ca suport de învățare pentru unul sau mai multe momente din lecție atât în clasă cât și acasă. Sarcinile de învățare au un grad scăzut și mediu de dificultate sși sunt țintite pentru realizarea competenței de identificare a unor sunete, silabe și cuvinte din propoziții rostite clar și rar. Pentru aacesarea și rularea resursei sunt necesare competnețe minime de folosire a unor dispozitive mobile saa a unui calculator. Cerințele activităților sunt prezentate în scris dar și audio prin intermediul asistentului de pagină.
Link către resursă - https://library.livresq.com/details/64292097e6327e00080017dc


Alte informații

Platforme și instrumente digitale folosite
1. www,canva.com
2. www.livresq.com
3.www,genial.ly
Toate imaginile și clipurile sunt creații proprii.


Cîrlig Marian, profesor de Altă disciplină

Gimnazială ”Dimitrie Ion Ghica” Radovanu, Radovanu, Călărași

Trimis la 09.04.2023 - 10:13


Materiale similare

Sunetul și litera F

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, I

Lecția propune formarea deprinderilor de a recunoaște literele învățate în cuvinte și propoziții, sau de a realiza corespondențe între imagini și cuvinte

Lala Portocala. Lecție de consolidare a literelor L și l

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, I

O simplă prezentare în powerpoint devine suportul central al lecției de consolidare a cunoștințelor, personajele prind viață și îi captivează pe copii, îi îndeamnă să pătrundă în frumoasa lume a poveștii descrise și să se implice activ și cu inima deschisă la toate activitățile de învățare.