Fundația Orange

Puterea unui numar intreg cu exponent numar natural

Concurs

Armenia Livia

Trimis la 29.02.2020

Matematică
MATEMATICĂ, VI MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Un proiect didactic bine conceput, respecta toti pasii unei lectii, contine tehnici moderne de predare si evaluare: utilizare resurse TIC, utilizare aplicatie Plickers si manual digital.


Proiecte didactice


Documente


Galerie imagini, clic pentru zoom


Puterea unui numar intreg cu exponent numar natural
https://www.plickers.com/seteditor/5e3fca15db336b0016331dad


Armenia Livia, profesor de Matematică

Scoala Gimnaziala Borlesti, Romania, Borlesti, Neamț

Trimis la 29.02.2020 - 18:11


Materiale similare

Triunghiul

Matematică
MATEMATICĂ, VI MEDIU PREDARE

Triunghiul - Jurnal reflexiv
1. Triunghiul: definiție, elemente; clasificare; perimetru.
2. Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi; unghi exterior unui triunghi, teorema unghiului exterior.

Lecție predare: Înalțimea în triunghi, clasa a VI-a

Matematică
MATEMATICĂ, VI MEDIU PREDARE

Proiect didactic. Tipul lecției: Însușire de noi cunoștințe și deprinderi. Resurse materiale: tabla, creta albă și colorată, manual, auxiliar, videoproiector, laptop, fișe de lucru, instrumente geometrice.