Fundația Orange

ROLUL NOILOR TEHNOLOGII ÎN STIMULAREA CREATIVITĂȚII ELEVILOR ÎNTRE IMAGINEA PICTURALĂ DE ȘEVALET ȘI IMAGINEA PICTURALĂ DIGITALĂ

Concurs

alinarti@yahoo.com

Trimis la 23.04.2017

Informatică și TIC
INFORMATICĂ ȘI TIC, V, VI, VII MEDIU CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Prezenta lucrare ,,Rolul noilor tehnologii în stimularea creativității elevilor între imaginea picturală de șevalet și imaginea picturală digitală” dorește a fi o contribuție la mai buna cunoaștere și înțelegerii a imaginii vizuale cât și a culorilor, își propune să realizeze un studiu aplicat artelor vizuale, prin comparația celor două imagini picturale, cea de șevalet și cea digitală, pentru a putea realiza anumite relații, rapoarte și suprapuneri ale acestora.
Activitatea didactică la clasă, mi-a permis să pun în practică o serie de mijloace și procedee de utilizare a noilor tehnici ce pot îmbogăți calitatea și expresivitatea lucrărilor copiilor și a cunoștințelor lor despre artă plastică.


Aplicații


Documente


Multimedia

gavrilalina
word

Principalul scop al lucrării este unul științific, cu rol de cunoaștere și aprofundare a unor aspecte importante cu privire la evoluția artelor plastice cu ajutorul mijloacelor și instrumentelor IT, cu mari influențe în această evoluție. Principalul ei rol îl reprezintă o abordare științifică a particularităților spațiului digital.
Lucrarea este structurată pe capitole care abordează atât problematica elementelor de limbaj plastic cât și noțiuni IT. Este prezentată evoluția teoretică în imaginea digitală, artă și resursele IT. Prin urmare scopul științific al lucrării este de a descoperi și evidenția particularitățile evoluției instrumentelor IT în demersul creației digitale.
Tehnologia modernă oferă facilități ce nu sunt folosite la maxim în școlile gimnaziale în principal datorită faptului că resursele hardware și software sunt limitate, iar conținutul de învățare nu este disponibil în format electronic.
Internetul este cel care poate duce la găsirea diferitelor resurse cu rol important în predarea artelor plastice, astfel putem prelucra informații, diverse idei cu rol creator, tehnici de lucru, putem folosi diverse reproduceri de foarte bună calitate ale operelor de artă cunoscute sau mai puțin cunoscute, dar necesare în actul de predare-învățare-evaluare.
Utilizarea diverselor tehnici în activitățile cu caracter plastic, creator face ca elevii să-și dezvolte capacitatea de comunicare folosindu-se de propriile idei, trăiri, sentimente.
Principala modalitate de realizare a diverselor teme ce implică sensibilitatea și aportul principal al fiecărui elev se face cu ajutorul tehnicilor de lucru utilizate, ce nu trebuie să reprezinte un scop în sine, ci mai degrabă o modalitate de realizare a unor subiecte prin raportare la particularitățile fiecăruia.


Alte informații

Ca urmare a multiplelor transformări ale societății cu privire la răspândirea și dezvoltarea informaticii, apare ca un element esențial pregătirea de tip diversificat a tinerilor în acest domeniu.
Disciplina „Tehnologia informației și comunicației” face parte din cadrul ariei curriculare „Tehnologii”, având principalul scop asigurarea unui nivel de cunoștințe cu privire la utilizarea calculatorului și a programelor sale, a tehnologiei informației, în așa fel încât să reprezinte un instrument util în aplicațiile viitoare.
Informatica este folosită astăzi în toate domeniile de activitate, deoarece practic nu există un domeniu care să nu necesite prelucrarea și transmiterea de informații ce trebuie păstrate și prelucrate în condiții de corectitudine și exactitate.
Inițierea elevilor de nivel gimnazial în utilizarea calculatoarelor trebuie să se facă la un nivel de cultură generală, fiecare elev trebuie să-și dezvolte deprinderi de lucru individual prin care va putea schimba informații cu mai mulți utilizatori, metodă utilă în tehnologia informației.
Orice aplicație pe care o utilizează elevul trebuie să fie una utilă, lucrarea rezultată având calitățile unui produs.


alinarti@yahoo.com, profesor de Informatică și TIC

Gimnaziala nr 11 -13, Romania, Botosani, Botoșani

Trimis la 23.04.2017 - 16:49


Materiale similare

Orar Digital

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, V, VI, VII, VIII

Produsul reprezintă un orar digital pentru clasă, unde fiecare oră din anul școlar poate avea atașată tema, lecția, test sau teza, carnet de elev digital unde se pot introduce notele și se pot vizualiza imediat mediile și un chat pentru socializare și anunțuri.

Internet Safety / Siguranță pe Internet

Interdisciplinar
INFORMATICĂ ȘI TIC, VI, VII, VIII

Adresat elevilor din ciclul gimnazial, acest set de resurse didactice digitale abordează tema siguranței pe Internet și poate fi folosit cu succes atât în predarea sincronă, cât și asincronă, în cadrul orelor de limba engleză sau a cursurilor opționale integrate.