Fundația Orange

Rapoarte utilizate în practică

Concurs

Manea Roxana-Maria

Trimis la 21.01.2020

Matematică
MATEMATICĂ, VI MEDIU CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Proiect de lecție: „Raporate utilizate în practică”
Lecție de fixare și sistematizare a cunoștințelor


Proiecte didactice


Documente


Proiect de lecție: Rapoarte utilizate în practică - perspectivă transdisciplinară
Scopul: Oferă elevilor posibilitatea realizării unor conexiuni între matematică și alte discipline precum: fizică, chimie, geografie, informatică și tic, prin abordarea softurilor educaționale și prin aplicarea acestei discipline în practică și în societate


Manea Roxana-Maria, profesor de Informatică și TIC, Matematică

Școala Gimnazială „Nicolae Crevedia”, România, Cartojani, Giurgiu

Trimis la 21.01.2020 - 01:38


Materiale similare

Unghiuri complementare, unghiuri suplementare, unghiuri adiacente

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Această aplicație își propune ca elevii să înțeleagă când două unghiuri sunt complementare, suplementare și adiacente. Elevii vor fi capabili să utilizeze proprietățile referitoare la unghiuri complentare și suplementare pentru calcularea măsurilor unor unghiuri.

Gătim si folosim matematica

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Această lecție poate fi folosită la recapitularea noțiunilor legate de rapoarte, procente și proporții. Compentența specifică urmărită este 3.2. Aplicarea unor metode specifice de rezolvare a problemelor în care intervin rapoarte, proporții și mărimi direct/invers proporționale.