Fundația Orange

Recapitulare: Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi

Concurs

Domokos-Uifalvi Ana-Maria

Trimis la 22.01.2022

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Materialul propus este un ansamblu de materiale interactive, pregătite fie pentru predarea, consolidarea, fie pentru recapitularea tuturor grupurilor de litere învățate. Se poate utiliza atât în predarea sincronă, cât și în cea asincronă.


Proiecte didactice


Multimedia


Materialul este propus pentru clasa a II-a, minorități, disciplina: Comunicare în limba română, la predarea, consolidarea sau recapitularea grupurilor de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi.

Competența vizată este:
4. Redactarea de mesaje în diverse situații de
comunicare
4.1 Redactarea de mesaje scrise simple, cu
respectarea unor convenții de bază
4.2 Reproducerea/completarea unor scurte
mesaje funcționale

Materialul se poate folosi atât în predare (selectând doar partea cu grupul de litere care va fi predat), cât și în consolidare sau recapitulare. Exercițiile, jocurile interactive propuse sunt foarte variate și interesante:
- scrierea corectă a literelor și a grupurilor de litere specifice limbii române
- exerciții de încadrare corectă în spațiul grafic a literelor, cuvintelor, propozițiilor, a titlului și alineatelor unui scurt text
- exerciții de apreciere corectă a spațiului dintre cuvinte
- exerciții de copiere a unor cuvinte, propoziții sau fragmente de text cunoscute
- exerciții de copiere/transcriere a unor substantive proprii
- exerciții de ordonare corectă a cuvintelor într-o propoziție
- alcătuire de enunțuri pe baza unor cuvinte date exerciții de completare de - rebusuri simple cu suport textual

În material se regăsesc
-cvizuri, prin care elevii trebuie să rezolve provocările date, doar așa trec la etapaurmătoare,
- jocuri de tip Escape, cu tematică dată, care îi introduce pe copii în lumea unui basm, unde și ei, elevii vor avea un rol important, acela de a ajuta la salvarea prințesei.

Tot acest material consider că ar fi de mare ajutor atât dascălilor, cât și elevilor, care doresc să mai reia materia predată, să mai exerseze, să mai treacă prin jocurile propuse, deoarece astfel se realizează o consolidare temeinică a cunoștințelor predate.


Domokos-Uifalvi Ana-Maria, profesor de Matematică, Limba și literatura română, Educație muzicală, Științe ale naturii, Dezvoltare personală, Muzică și mișcare, Joc și mișcare

Liceul Teoretic Teglas Gabor, Deva, Hunedoara

Trimis la 22.01.2022 - 13:41


Materiale similare

Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi - Recapitulare

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II

Materialul propus este o recapitulare a grupurilor de litere învățate, într-un mod atractiv și interesant. După o recapitulare a grupurilor de litere, se rezolvă diverse exerciții-joc, folosind calculatoare sau tablă digitală, ceea ce conferă lecției interactivitate, interes și motivație.

Primăvara - de Vasile Alecsandri

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II

Un material digital complex, un model de proiectare didactică a unei lecții la Comunicare în limba română, constituită dintr-un text liric, special, un pastel. Resursa educațională deschisă îmbină activitatea sincronă cu asincronă, facilitând elevilor învățarea conștientă și activă, utilizând TIC.