Fundația Orange

Regele Midas, de Charles Perrault

Concurs

Silvia

Trimis la 31.03.2023

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, III MEDIU PREDARE

Lecție interactivă pentru disciplina Limba și literatura română, clasa a III-a. Este o proiectare didactică folosită în predare (2 ore). Pe textul-suport se va urmări dezvoltarea vocabularului, alcătuirea planului de idei, folosirea sinonimelor/antonimelor, formularea unei păreri personale.


Proiecte didactice


Multimedia

https://library.livresq.com/details/641c0285e6327e0008c0bf1e


Link catre materialul publicat pe platforma livresq:
https://library.livresq.com/details/641c0285e6327e0008c0bf1e

Competențe specifice urmărite:
1.1. Extragerea unor informații de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare familiare
3.2. Formularea unui răspuns emoțional față de textul literar citit
3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia


Alte informații

Cuprinsul scenariului didactic:
Regele Midas, de Charles Perrault
Introducere
Despre Charles Perrault
Text-suport: „Regele Midasˮ – lectură-model
Dicționar
Însușirile regelui Midas
Întrebări și răspunsuri
Testare de învățare
Plan de idei
Îmi îmbogățesc vocabularul: cuvinte cu sens asemănător - cuvinte cu sens opus
Joc interactiv - Foițele de aur - Regele Midas (chestionar)
Temă: Adevărat sau fals ?
Chestionar de (auto)evaluare
Felicitări!
Bibliografie


Silvia, profesor de Altă disciplină

International Premium School of Bucharest, Sector 4, București

Trimis la 31.03.2023 - 21:19


Materiale similare

(Premiat 2023, Proiectare didactică I-IV) Casa lui Tomi, după Adrian Oprescu

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, III

Proiect de lecție la clasa a III-a, realizat la lecția Casa lui Tomi, după Adrian Oprescu, ora a II-a

Valea cu fluturi, cu păsări și cu flori după Fănuș Neagu

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, III

Proiectul unei lecții cu suport digital, care poate fi pus la dispoziția elevilor prin link sau cod QR.