Fundația Orange

Respiratia la plante

Concurs

Dumitru Rares / prof Sandor Mihaela / prof Puiu MIhaela

Trimis la 28.02.2020

Biologie
BIOLOGIE, VI MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

În realizarea funcțiilor de nutriție, respirația este procesul prin care se obține energia la nivel celular. De aceea, este important să înțelegem traseul urmat de gazele respiratorii implicate în realizarea acestui proces, dar și corelația dintre respirație și fotosinteză - procesul prin care plantele obțin hrana, respectiv substanțele organice.


Conținut video


Multimedia


Competentele specifice urmarite:

2.1. Organizarea informațiilor științifice după un plan propriu

- elaborarea unui plan pentru documentare și organizarea informațiilor (de exemplu: pentru lecții de recapitulare, activități de proiecte)

2.2. Realizarea de produse de prezentare a informațiilor sub formă de modele, forme grafice, texte,produse artistice, cu mijloace TIC, utilizând adecvat terminologia specifică biologiei

- realizarea de prezentări multimedia, afișe în cadrul unor expoziții cu diverse teme

3.1. Interpretarea diverselor modele ale unor sisteme biologice

Prezentarea respiratiei printr-o animație, scoate în evidență principiile de bază ale desfășurării respirației plantelor, identificarea structurilor implicate și factorii interni sau externi de care depinde procesul descris.

Este prezentată ecuația chimică a respirației, este explicată noțiunea de respirație aerobă și este evidențiat scopul respirației.

Un accent deosebit a fost pus pe factorii interni sau externi care influențează respirația plantelor.

Materialul poate fi util în lecția de recapitulare, cu scopul consolidării cunoștințelor achiziționate în urma procesului de predare.

https://youtu.be/BpSgmA18tbQ


Dumitru Rares / prof Sandor Mihaela / prof Puiu MIhaela

Colegiul de Stiinte Grigore Antipa, ROMANIA, Brasov, Brașov

Trimis la 28.02.2020 - 22:13


Materiale similare

Excretia la plante

Biologie
BIOLOGIE, VI MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

În contextul înțelegerii de către elevi a unor procese fiziologice necesare menținerii vieții, apare nevoia de a prezenta, sub forme tot mai variate și mai atractive, desfășurarea acestora.

Alimentatia - factor de influenta a calitatii vietii

Biologie
BIOLOGIE, VI MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Materialul realizat prezintă într-o formă atractivă informații despre alimente și despre modul în care acestea ne influențează calitatea vieții. După o scurtă clasificare a alimentelor, sunt prezentate transformările pe care le suferă acestea la nivelul tubului digestiv, până la obținerea produșilor finali ai digestiei, care vor fi absorbiți.