Fundația Orange

Review of Tenses - Present and Past / Recapitularea timpurilor prezent si trecut (clasa a VI-a)

Concurs

A. S.

Trimis la 10.01.2021

Limbi moderne
LIMBI MODERNE, VI MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Acest modul digital constă într-o serie de teste alcătuite din diverse tipuri de exerciții interactive, de tipul întrebări cu mai multe variante de răspunsuri, texte lacunare, exerciții de tip drag-and-drop, rebusuri etc. axate pe recapitularea timpurilor prezent și trecut, prevăzute în programă.Aplicații


Multimedia

https://lessons4kids.000webhostapp.com/

Utilizarea acestui modul digital în procesul de predare-învățare-evaluare prezintă mai multe avantaje, cum ar fi: creșterea motivației și interesului elevilor pentru învățare, demersul didactic devenind mai dinamic, intuitiv și interactiv, facilitarea învățării prin exersare, descoperire, personalizarea actului de învățare, parcurgerea secvențelor de predare-învățare-evaluare în ritmul propriu al elevului și obținerea de feedback rapid.

Acesta poate fi utilizat cu succes pentru studiul/recapitularea timpurilor prezent si trecut în clasă cât și acasă, deoarece conține pe lângă elemente grafice și link-uri către informațiile necesare rezolvării exercițiilor, în cazul în care elevul nu a reușit să asimileze toate cunoștințele înaintea începerii testării propriu-zise.

Link: https://lessons4kids.000webhostapp.com/


Alte informații

Acest modul digital conține teste interactive cu Present Tense Simple, Present Tense Continuous și Past Tense Simple, acestea fiind cuprinse în programa școlară pentru clasa a VI-a, limba engleză.


A. S.

București

Trimis la 10.01.2021 - 11:32


Materiale similare

(Premiat 2023, Aplicații, V-VIII) Prenons le large!

Limbi moderne
LIMBI MODERNE, V, VI, VII, VIII

Prenons le large! (Să pornim în larg!) este o platformă în limba franceză dedicată elevilor de gimnaziu și își propune să ofere activități interactive, accesibile, amuzante sau intuitive pentru învățarea, consolidarea și recapitularea unor unități tematice și gramaticale fundamentale.

Un loc pentru activități extrașcolare și extracurriculare - Google Site

Interdisciplinar
MATEMATICĂ, V, VI, VII, VIII

Acest Site Google conține proiecte pentru activități extrașcolare și extracurriculare. Site-ul a fost creat în limba maghiară, deoarece aparținem minorităților maghiare. Cu ocazia Zilei Minorităților Naționale am organizat un program cultural în limba română care poate fi accesat aici.