Fundația Orange

Rezolvarea ecuațiilor de grad I & II

Concurs

Ștefan Poka

Trimis la 31.01.2022

Matematică
MATEMATICĂ, VIII MEDIU CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Deprinderile de calcul algebric, reprezintă o achiziție valoroasă pe care un absolvent de gimnaziu ar trebui să o aibă la intrarea în ciclul liceal. Activitatea GeoGebra propusă aici este o bună ocazie de a exersa calculul algebric prin rezolvarea ecuațiilor.


Alte materiale educaționale


Multimedia


Activitatea propusă se pretează în primul rând pentru evaluare formativă, dar poate fi folosită și pentru consolidarea deprinderilor de calcul algebric necesare rezolvărilor de ecuații.

Sunt propuse 5 sarcini de lucru, la fiecare dintre ele fiind asigurată validarea răspunsurilor introduse de elev. Butonul ''Alt exercițiu'' permite repetarea sarcinii de lucru, până la însușirea temeinică a cunostințelor/tehnicilor de lucru necesare rezolvării ecuațiilor de tipul celor propuse.

Prima dintre sarcinile de lucru propuse, aduce rezolvitorului nota obținută, ca urmarea a realizării punctajului afișat pentru fiecare ecuație.

A treia sarcină de lucru, contorizează numărul de incercări si numărul de răspunsuri corecte reușite! O imagine exactă a nivelului cunoștințelor, deprinderilor elevilor poate fi obținută de către profesor, dacă acesta fixează ca intr-un interval de timp, să fie atinsă ținta ca din (spre exemplu) 4 incercări să fie obținute 4 răspunsuri corecte.

Link activitate: https://www.geogebra.org/m/zcnbybwh


Alte informații

Elevi diferiți, vor avea sarcini de lucru diferite; astfel posibilitatea copiatului, a fraudării rezultatelor obținute este redusă (la zero), in condițiile in care activitatea este sursa unei "lecții Geogebra", în care profesorul poate urmări simultan și în timp real o clasă întreagă!


Ștefan Poka, profesor de Matematică

Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, Cluj-Napoca, Cluj

Trimis la 31.01.2022 - 22:11


Materiale similare

Google Site în Educație

Interdisciplinar
MATEMATICĂ, V, VI, VII, VIII

În timpul predării online cu ajutorul paginii Google Site am creat o culegere de exerciții online pentru materia limba și literatura maghiară maternă. Pe această pagină am creat și am grupat exerciții, filme, video și materiale didactice auxiliare (Liveworksheet, Quizizz, Mentimeter, Learningapps).

Az ötszög tömegközéppontja és geometriai súlypontja

Matematică
MATEMATICĂ, VII, VIII

Csak szerkesztés segítségével meghatározható az ötszög tömegközéppontja és geometriai súlypontja. A következő GeoGebra állomány ezt mutatja be nekünk.