Fundația Orange

Rolul îndeplinit de mass-media în societate

Concurs

Popescu Cornelia

Trimis la 26.01.2019

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, EDUCAȚIE CIVICĂ / SOCIALĂ, ALTĂ DISCIPLINĂ, VII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

O abordare modernă a lecției, care va determina, la nivelul grupului, relații de colaborare, competiție și solidaritate.


Proiecte didactice


Documente


Rolul îndeplinit de mass media în societate.

O abordare modernă a lecției, care va determina, la nivelul grupului, relații de colaborare, competiție și solidaritate. O astfel de lecție, care stârnește interesul elevilor, le pune în valoare creativitatea și în care pun umărul la treabă spre atingerea unui scop comun, întărește coeziunea grupului.


Popescu Cornelia

Scoala Nr. 4 Moreni, România, Targoviste, Dâmbovița

Trimis la 26.01.2019 - 13:30


Materiale similare

Lecția „Raportul realitate – ficțiune în textul epic” este realizată în cadrul CDȘ – „Strategii de comprehensiune lectorală”, la clasa a VII-a.

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII

Lecție de fixare a cunoștințelor, de formare a priceperilor și deprinderilor de
muncă independentă și de aplicare a cunoștințelor în practica vorbirii și scrierii limbii române. Scopul: Valorificarea informațiilor de limbă română și de teorie literară în înțelegerea și interpretarea textului literar.

Proiect didactic Derivarea

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VI, VII, VIII

Materialul reprezintă un proiect didactic cu tema Derivarea, lecție de predare, dar și de consolidare a cunoștințelor, potrivită pentru clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a. Competență generală este utilizarea corectă și adecvată a limbii române în receptarea și producerea mesajelor.