Fundația Orange

Rolul îndeplinit de mass-media în societate

Concurs

Popescu Cornelia

Trimis la 26.01.2019

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, EDUCAȚIE CIVICĂ / SOCIALĂ, ALTĂ DISCIPLINĂ, VII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

O abordare modernă a lecției, care va determina, la nivelul grupului, relații de colaborare, competiție și solidaritate.


Proiecte didactice


Documente


Rolul îndeplinit de mass media în societate.

O abordare modernă a lecției, care va determina, la nivelul grupului, relații de colaborare, competiție și solidaritate. O astfel de lecție, care stârnește interesul elevilor, le pune în valoare creativitatea și în care pun umărul la treabă spre atingerea unui scop comun, întărește coeziunea grupului.


Popescu Cornelia

Scoala Nr. 4 Moreni, România, Targoviste, Dâmbovița

Trimis la 26.01.2019 - 13:30


Materiale similare

The Political Process and Citizens’ Voice in the European Union

Interdisciplinar
ISTORIE, VII, VIII

Elevii evaluează eficiența inițiativei civice europene ca o modalitate prin care cetățenii pot participa la procesul decizional al UE și își exprimă opinii argumentate cu privire la importanța dreptului la petiție ca mod de participare a europenilor la procesul politic al UE.

Programa CDȘ "Literație multimodală"

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII, VIII

Programa disciplinei opționale Literație multimodală propune o abordare transcurriculară a conținuturilor, care vizează ariile curriculare Limbă și comunicare, Arte, Tehnologii, Om și societate.