Fundația Orange

Să exersăm tabla înmulțirii

Concurs

Iulia

Trimis la 07.01.2021

Matematică
MATEMATICĂ, II, III, IV MEDIU CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Este o aplicație pentru consolidare și evaluare la matematică clasele 2-4 pentru Tabla înmulțirii. Aplicația poate fi folosită și pentru predare.Alte materiale educaționale


Documente


Este o aplicație pentru consolidare și evaluare la matematică clasele 2-4 pentru Tabla înmulțirii. Aplicația poate fi folosită și pentru predare.

Aplicația este realizată în Microsoft Excel.

Registrul de calcul are 11 foi de calcul, din care prima este foia denumită Înmulțirea, iar restul foilor cu 1, 2, 3, ...,10.

Prima foia de calcul Înmulțirea există link-uri către Tabla înmulțirii 1 (foile de calcul 1, 2, 3, ... , 10), tabel cu notele pentru fiecare Tablă a înmulțirii, Media notelor (media celor zece rezultate), calificativul obținut în funcție de media notelor și un buton Șterge toate rezultatele, care șterge rezultatele de pe toate foile de calcul 1, 2, ..., 10.

Foile de calcul 1, 2, ... , 10 sunt protejate și se pot introduce date doar în coloanele Rezultat. După introducerea unui rezultat se va tasta ENTER pentru a ajunge la următorul calcul.

Foile de calcul mai conțin o interpretare grafică a rezultatelor, Nota obținută, un link care ne duce la foia de calcul Înmulțirea și un buton de ștergere a rezultatelor doar din foia respectivă.


Iulia, profesor de Fizică, Informatică și TIC

Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”, Târgu Jiu, Gorj

Trimis la 07.01.2021 - 17:44


Materiale similare

”Tabla Înmulțirii - Joc interactiv”

Matematică
MATEMATICĂ, II, III, IV

Acest joc a fost creat inițial din necesitatea asimilării și consolidării Tablei Ȋnmulțirii într-un mod atractiv, pentru că am observat o anumită reticență și atitudine rezervată din partea elevilor cȃnd predam aceste noțiuni.

Teste de antrenament pentru evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a, Matematică

Matematică
MATEMATICĂ, II

Testele vizează Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a. Materialul este format dintr-un set de 4 teste de antrenament la matematică, teste ce pot fi folosite pentru pregătirea elevilor pentru Evaluarea Națională la sfârșit de an școlar, la clasa a II-a.