Fundația Orange

Să scriem corect!

Concurs

Tudor Iuliana

Trimis la 03.05.2023

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Prin materialele video propuse se urmărește formarea, exersarea și dezvoltarea competenței de scriere corectă a ortogramei ia/i-a și iau/i-au în diverse contexte de comunicare.Conținut video


Galerie imagini, clic pentru zoom


Multimedia


Pornind de la exemple concrete, intuitive, se ajunge la generalizarea regulii de scriere a ortogramei și se continuă cu exerciții aplicative variate (alegerea variantei corecte, completarea spațiilor lacunare, alcătuirea propozițiilor după imagini, transcrierea corectă a textului).

Formatul resursei permite folosirea pauzei, astfel încât să se aloce timp pentru discuții în funcție de nivelul de înțelegere al elevilor.

Resursa se poate folosi într-o activitate de învățare atât frontal cât și individual.
Poate fi adaptată cu ușurință și pentru clasa a III-a.

Aparține unui set de resurse care cuprind regulile de scriere corectă a ortogramelor și exerciții aplicative pentru exersare/aprofundare.
https://youtu.be/lqnWqs_OKQE
https://youtu.be/Mkp72WKI1-s


Tudor Iuliana

Școala Gimnazială Matei Basarab, Târgoviște, Dâmbovița

Trimis la 03.05.2023 - 16:50


Materiale similare

Să scriem corect!

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II

Materialele video aparțin unui set de resurse care cuprind regulile de scriere corectă a ortogramelor (neam/ne-am și nea/ne-a) și exerciții aplicative pentru exersare/aprofundare.

Biletul, Afișul, Felicitarea

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II

Materialele video propuse pot fi folosite în activități de învățare care vizează scrierea unor mesaje simple, în diverse situații de comunicare, cu folosirea convențiilor limbajului scris.