Fundația Orange

Să scriem corect! (sa/s-a, sau/s-au)

Concurs

Domokos-Uifalvi Ana-Maria

Trimis la 29.01.2022

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II ÎNCEPĂTOR CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Materialul propus este un set de exerciții de scriere corectă a cuvintelor/ortogramelor sa/s-a, sau/s-au, sub forma unei cărticele , care conține și desene ce se pot colora. După exemple concrete de folosire a cuvintelor/ortogramelor, sunt propuse spre rezolvare exerciții variate.


Alte materiale educaționale


Documente


Galerie imagini, clic pentru zoom


Materialul propus se adresează elevilor din clasa a Ii-a, care învață scrierea corectă a cuvintelor/ortogramelor sa/sa-, sau/s-au, și care doresc să fixeze mai bine regulile învățate. materialul se printează, apoi se decupează filele, se capsează sub forma unei cărți.

Elevii vor avea exemple de folosire corectă a cuvintelor și a ortogramelor în diferite contexte, apoi pot trece la rezolvarea exercițiilor: exercițiile propuse sunt de completare, de corectare, de recunoaștere, de găsire a unor exemple proprii etc. De asemenea, elevii pot colora desenele care sunt alăturate textelor, ceea ce le place foarte mult.

Prin acest material, cred că elevii sunt mai motivați să lucreze, deoarece este un alt mod de abordare a temei alese, un alt mod de exersare, care nu va fi obositor sau plictisitor.


Domokos-Uifalvi Ana-Maria, profesor de Altă disciplină

Liceul Teoretic Teglas Gabor, Deva, Hunedoara

Trimis la 29.01.2022 - 17:09


Materiale similare

S.O.S poveștile! - joc digital

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II, III, IV

Jocul propus poate fi aplicat elevilor din ciclul primar ca test de evaluare în urma lecturilor citite. Se remarcă prin ineditul probelor, interactivitate și poate motiva elevii să citească mai mult!

Grupurile de litere - recapitulare

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II

Materialul realizat presupune o suită de exemple, exerciții, jocuri prin care elevii își reîmprospătează cunoștințele referitoare la grupurile de litere, folosirea corectă a acestora în diferite contexte