Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2022-2023


Focșani, județul Vrancea

Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani

Îmbunătățirea resurselor educaționale, a metodelor și tehnicilor de predare-învățare-evaluare, perfecționarea cadrelor didactice și creșterea performanțelor școlare ale elevilor, sunt doar câteva din obiectivele strategice ale Școlii „Anghel Saligny”

Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani

Despre școală:

Școala „Anghel Saligny” este mai mult decât o școală, este spațiul în care-ți descoperi rostul și-l transformi în hotărârea de a merge spre viitor. Aceasta ne conturează cel mai sigur drum spre succes, având grijă ca fiecare copil să fie un viitor adult de excepție.

La școala „Anghel Saligny” toți actorii implicați au o privire rațională asupra lumii: fie că sunt copiii care afla că învățatul poate fi la fel de spumos ca joaca și că școala înseamnă să-ți descoperi drumul și să-ți faci prieteni și curaj să-l urmezi, fie că sunt părinții sau profesorii care se împlinesc prin momentele de eleganță și de emoție ale celor mici.

Pe locul unde se afla Școala „Anghel Saligny” azi, au existat odinioară curțile boierilor Samarinești. Mai târziu, locul a căpătat denumirea de „Parcul pustiu”, iar după anul 1950, el s-a numit „Parcul Pionierilor”. Clădirea școlii este dată în folosință în anul 1969. Aici a funcționat neîntrerupt Liceul Economic, din Focșani, până în 1 septembrie 1979.

De la 1 septembrie 1979, clădirea a fost preluată de Școala Generala Nr. 5 actualmente Școala Gimnaziala „Anghel Saligny”. Anul Școlar 1979-1980 a debutat cu un număr de 1515 elevi. Din anul 1999, Scolii Nr. 5 i se atribuie numele de Școala „Anghel Saligny” Focșani.

Despre localitate:

Denumită în multe scrieri „Orașul de pe Milcov”, râul pe care voievodul Ștefan cel Mare a stabilit hotarul dintre Moldova și Țara Românească în anul 1482, localitatea a intrat în conștiința oamenilor drept „orașul Unirii”. Toponomia orașului Focșani se trage de la numele familiei Focșa „moldoveni buni și drepți din vremea lui Ștefan cel Mare”. Deși atestat documentar din secolul al XVI- lea (30 ianuarie 1575 când, Alexandru Vodă din Țara Românească arată, într-un document, că a fost lovit „cu înșelăciune pe la Focșani de Ioan Voda”), așezarea de pe Milcov este mult mai veche.

Un moment important în istoria Focșaniului îl constituie perioada Unirii de la 1859, orașul legându-și numele de acest act național pentru totdeauna. La Focșani a funcționat, între anii 1859 și 1862, Comisia Centrală însărcinată cu elaborarea legilor comune celor doua Principate, Curtea de Casație pentru doua Prefecturi (Putna și Râmnicul Sărat), doua tribunale, doua poliții, doua secții ale municipalității. În anul 1862 se realizează unirea celor două părți ale orașului prin decretul de unificare din 6 iulie 1862 semnat de Alexandru Ioan Cuza, Focșaniul devenind reședința județului Putna.

Sfârșitul secolului al XIX- lea și începutul secolului al XX- lea cunoaște aceeași dezvoltare înfloritoare astfel că, se înființează Societatea Filarmonică denumită simbolic „Doina Vrancei” (1907), Biblioteca Publică (1912), Teatrul „Mr. Gh. Pastia” inaugurat în 1913, Palatul de Justiție. La 8 septembrie 1917 se semnează, la Focșani, armistițiul între reprezentanții Armatei Române și cei ai Puterii Centrale.

Între cele doua războaie mondiale se continuă procesul de dezvoltare a orașului Focșani prin construirea unei uzine electrice, Ateneului Popular, clădirea Băncii Naționale, Palatul Telefoanelor; se îmbunătățește rețeaua de alimentare cu apă și rețeaua stradală, se construiește Mausoleul Eroilor între anii 1924 - 1926, Monumentul Eroilor Regimentului 10 Dorobanți (1930).

După anul 1950, se înregistrează un rapid proces de industrializare cu implicații directe în procesul de creștere economică, migrarea populației către mediul urban și, implicit, în structura urbană a localității: apar primele cartiere de blocuri de locuințe (Cartierul Gară, Cartierul Sud, Cartierul Bahne, zona de centru a orașului) se prefigurează zona industrială care se va dezvolta treptat Orașul Focșani a devenit Municipiu, Reședință a Județului Vrancea, odată cu noua împărțire administrativ - teritorială a României din anul 1968.

Despre Digitaliada:

Școala Gimnazială „Anghel Saligny” din Focșani își dorește să ofere o educație modernă elevilor săi prin integrarea tehnologiei în procesele de predare-învățare-evaluare clasice.

„Transformările societății românești din ultimii ani, dezvoltarea și răspândirea informației, pătrunderea elementelor moderne de comunicații și tehnologii informatice în țara noastră, impun o pregătire diversificată a elevilor și cadrelor didactice în acest domeniu.

Tehnologia informației, prin specificul ei, este esențial legată de lucrul la calculator, dezvoltă deprinderea de a lucra individual, dar și colaborativ și este o cerință intrinsecă. Pe de altă parte, prin intermediul rețelelor informatice este posibil schimbul de date între mai mulți utilizatori de calculatoare mult mai eficient decât prin orice altă metodă clasică.” - director prof. Mircea Lazăr

Contact:

  • Adresa: loc. Focsani, Str. Moldova, Nr. 8, jud. Vrancea, cod poștal 620166
  • Telefon: 0237.212.362
  • E-mail: scasfocsani@yahoo.com
  • Website: https://scasvn.ro