Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2022-2023


Lunca Cetățuii, județul Iași

Școala Gimnazială „Comandor Alexandru Cătuneanu” Lunca Cetățuii

„Oferim o șansă tuturor!” Școala Gimnazială „Comandor Alexandru Cătuneanu” este o instituție de învățământ care își propune să promoveze o educație modernă, fundamentată pe valori și principii europene.

Școala Gimnazială „Comandor Alexandru Cătuneanu” Lunca Cetățuii

Despre școală:

Școala Gimnazială „Comandor Alexandru Cătuneanu”, Lunca Cetățuii este situată în comuna Ciurea, la distanța de 10 km de municipiul Iași. Școala funcționează în șapte corpuri de clădire, cu patru structuri arondate:

  • Școala Gimnazială „Comandor Alexandru Cătuneanu”, Lunca Cetățuii – unitatea cu personalitate juridica (11 clase învățământ primar & 5 clase de gimnaziu)
  • Școala Gimnazială Dumbrava – unitate arondata (5 clase învățământ primar & 4 clase gimnaziu)
  • Școala Primară nr. 2 Lunca Cetățuii– unitate arondata (2 grupe grădiniță PN & 5 clase învățământ primar) o Grădinița cu Program Prelungit Lunca Cetățuii – unitate arondata; (4 grupe PN și 6 grupe PP)
  • Grădinița cu Program Normal Dumbrava– unitate arondata (2 grupe PN și 1 grupa PP)

Populația școlară în anul școlar 2021/2022 este de 1136 preșcolari și elevi (elevi din ciclul primar și gimnazială - 777, dintre care 272 sunt elevi din ciclul gimnazial). Personalul didactic al unității este compus din: 67 cadre didactice calificate (23 învățământ preșcolar, 21 la învățământ primar și 23 la învățământ gimnazial) din care 61 sunt titulari și 6 suplinitori, 5 cadre didactice auxiliare și 18 personal nedidactic.

Despre oraș:

Lunca Cetățuii este un sat în comuna Ciurea din județul Iași, Moldova, România. Satul Lunca Cetățuii este compus din 3 cătune: Baba Necula, Zanea și este atestat documentar la sfârșitul secolului al XVIII lea, cu timpul înglobând și cătunul Baba Necula. A fost stație de post ce lega Iașul de Vaslui.

Despre Digitaliada:

Ne propunem să le creăm elevilor și profesorilor noștri cadrul organizatoric și funcțional necesar schimbării, creșterii calității serviciilor educative: învățământ incluziv, performanță și activități educative. Prin programul Digitaliada ne dorim să facem din copiii pe care îi avem în grijă viitori cetățeni activi și creativi, capabili să-și continue propria formare și să se integreze într-o societate dinamică de tip european, tehnologizată și modernă.

Contact: