Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2022-2023


Voiteg, județul Timiș

Școala Gimnazială „Domino Servite” Voiteg

Prima școală Domino Servite a fost înființată în 1986 în Africa de Sud și este o școală privată, care urmează curriculumul național, cu ciclurile de învățământ preșcolar, primar și gimnazial acreditate. Școala din Voiteg fost înființată în 2009.

Școala Gimnazială „Domino Servite” Voiteg

Despre școală:

Prima școală Domino Servite a fost înființată în 1986 în Africa de Sud și este o școală privată, care urmează curriculumul național, cu ciclurile de învățământ preșcolar, primar și gimnazial acreditate. A fost înființată în 2009 și este situată la marginea comunei Voiteg, în incinta unei ferme agricole.

În anul școlar 2022-2023 școlarizează un număr de 73 de copii în cele trei cicluri de învățământ. Pe lângă orele din trunchiul comun și cele la decizia școlii, elevii beneficiază de activități practice-gospodărești, ateliere de literație, ateliere de creație, cor și studiul instrumentelor.

Despre localitate:

Voitegul se situează în sudul județului Timiș, la 36 km sud de municipiul Timișoara. Satul Voiteg există din secolul al XIV-lea, fiind menționat pentru prima dată în documente în anul 1328.

Atunci satul era denumit Veytech, după numele proprietarului Teodor Veytey. În acea perioadă, satul Voiteg nu se afla pe locul său prezent ci puțin mai la vest de calea ferată.

În 1332, în registrele de dijmă papale, este din nou menționată parohia de Veytech.

Despre Digitaliada:

Odată cu pandemia, am făcut pași înspre digitalizarea unității de învățământ. Sprijiniți de Edu Apps am creat conturi pentru elevi și am folosit în predare atât Classroom-Meet cât și Teams. Începând cu acest an școlar folosim catalogul digital de la Kinderpedia. Am achiziționat un soft pentru bibliotecă și suntem în permanență deschiși să ne simplificăm munca, predarea la clasă și comunicarea cu beneficiarii indirecți cu ajutorul digitalizării.

Contact:

www.dominoservite.ro