Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2022-2023


Iași, județul Iași

Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași

Principalul reper al demersurilor manageriale ale școlii constă în asigurarea calității educației oferite, prin armonizarea valorilor tradiționale ale învățământului ieșean cu direcțiile moderne europene actuale.

Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași

Despre școală:

Școala Gimnazială „Ion Creangă” din Iași, situată într-un mediu concurențial și dinamic, școlarizează elevi din trei cicluri de învățământ în mai multe structuri: preșcolari (Grădinița nr. 23 și Grădinița nr. 15), ciclul primar (locația Petru Poni) și gimnazial (sediul central), anul acesta având înscriși peste 1150 de copii.

Principalul reper al demersurilor manageriale ale școlii constă în asigurarea calității educației oferite, prin armonizarea valorilor tradiționale ale învățământului ieșean cu direcțiile moderne europene actuale. Ne axăm pe un parteneriat eficient școală – familie – comunitate, pe dotarea modernă a spațiilor de învățământ și pe o pregătire de calitate a cadrelor didactice.

Suntem o școala incluzivă, cu elevi din medii sociale diferite, și punem accent pe extinderea curriculumului național prin programe care oferă oportunități egale și sprijin fiecărui elev pentru integrarea firească și eficientă într-o societate aflată în continuă schimbare.

În acest sens, dezvoltăm multiple parteneriate educaționale la nivel local, județean și european, suntem Școală de aplicație în vederea asigurării stagiilor practice pedagogice cu studenții, suntem școală-pilot în implementarea catalogului exclusiv electronic și, anul acesta, suntem Școală Digitaliada.

Despre oraș:

Iașiul a fost capitala Moldovei în perioada 1564-1859, una dintre cele două capitale ale Principatelor Unite între 1859 și 1862 și capitala Regatului României între 1916 și 1918 (în perioada Primului Război Mondial, atunci când Bucureștiul s-a aflat sub ocupație germană).

Localitatea a fost menționată ca punct vamal în Privilegiul comercial al domnitorului Alexandru cel Bun în anul 1408, iar în anul 1415 apare menționată ca oraș. Dezvoltarea orașului ca centru meșteșugăresc și comercial a început în anul 1434, an în care domnii Moldovei și-au stabilit reședința la Iași.

Timp de 300 de ani (1564-1859) Iașiul a fost capitala statului feudal Moldova, datorită poziției sale centrale în cadrul provinciei. După unirea celor două țări românești la 24 ianuarie 1859 și crearea statului național român, orașul și-a pierdut importanța pe care o avea în calitate de capitală a Moldovei.

De-a lungul secolelor Iașiul a fost ținta turcilor, tătarilor sau polonezilor care l-au atacat prădat și incendiat în mai multe rânduri (1538, 1577, 1616, 1650, 1686, 1821).

În 1863 la Iași a fost înființată Societatea literară Junimea care avea sediul aici și din care au făcut parte un număr mare de intelectuali printre care se aflau Titu Maiorescu, P. P. Carp, Vasile Pogor, Theodor G. Rosetti, A.D. Xenopol, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Iacob Negruzzi și alții.

Despre Digitaliada:

Școala Gimnazială „Ion Creangă” din Iași își pregătește elevii pentru noile provocări ale societății de azi, fiind orientată spre cunoaștere, adaptând în mod continuu oferta educațională: de învățare formală, informală și nonformală.

Prin participare în programul Digitaliada, aspirația spre excelență și calitate în educație devin mai aproape de implementare cu ajutorul digitalizării.

Într-o lume cu multe provocări sociale și avântul globalizării, cererea de adaptare a ofertei educaționale este continuă și o asigurăm printr-un climat favorabil formării competențelor intelectuale, morale, sociale, culturale, profesionale ale elevilor, afirmării profesionale a cadrelor didactice de asemenea sprijinirea și consilierea părinților.

Contact:

www.scoalaioncreanga.ro