Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2022-2023


Petroșani, județul Hunedoara

Școala Gimnazială „Ion Gheorghe Duca” Petroșani

Școala Gimnazială „I.G.Duca” promovează o educație de calitate, prin dezvoltarea în parteneriat cu comunitatea a unui mediu favorabil învățării, bazat pe valori morale.

Școala Gimnazială „Ion Gheorghe Duca” Petroșani

Fiecare elev beneficiază de șansa dezvoltării unei personalități armonioase, autonome și creative, în vederea pregătirii pentru o treaptă superioară de educație și ca bun cetățean european, care să se adapteze ușor la cerințele societății moderne în permanentă mișcare și schimbare, prin efortul și implicarea pozitivă a beneficiarilor direcți și a personalului școlii.

Despre școală:

Școala Gimnazială „I.G.Duca” este una din cele mai mari școli din județul Hunedoara. Școala se remarcă anual prin rezultate la olimpiade și concursuri județene și naționale precum și rezultate foarte bune la examenele de evaluare națională.

În școală se desfășoară anual un număr mare de activități, proiecte și parteneriate locale, județene, naționale și europene. În anul 2022 școala a obținut certificatul de „Școală Europeană” ca urmare a implicării într-un număr mare de proiecte europene.

Managementul școlii este orientat către îmbunătățirea rezultatelor elevilor, starea de bine a elevilor și cadrelor didactice din școală, dezvoltarea bazei materiale și a dimensiunii europene a educației, precum și promovarea unei imagini instituționale pozitive în comunitate.

Despre oraș:

Orașul Petroșani este cel mai important centrul urban de pe Valea Jiului. Localitatea se găsește la o altitudine de 600 m, la o distanță de 370 km de București și este deseori ales ca punct de plecare în expedițiile montane din Munții Șureanu, care mărginesc granița de nord a depresiunii, locul de obârșie al Jiului de est.

Ca multe alte localități din Valea Jiului, și Petroșani a luat naștere ca urmare a migrării locuitorilor din Tara Hațegului, în căutarea unor locuri bogate în pășuni și propice dezvoltării vieții umane. Dar cele mai îndepărtate urme ale locuirii umane pe teritoriul de astăzi al Petroșanilor coboară până în epoca paleolitică.

Dar cei mai vechi locuitori ai Petroșanilor, menționați în documentele istorice, sunt cei 20 de iobagi colonizați în Petroșani, la jumătatea veacului al XVII-lea. Abia în anul 1818 așezarea este menționată în actele oficiale, în urma unui recensământ din care reiese că la Petroșani trăiau 233 locuitori care se ocupau cu păstoritul.

Începând cu a doua jumătate a secolului XIX, localitatea cunoaște o evoluție economică fără precedent, datorata exploatării minelor de cărbune, acțiune ce va transforma Petroșaniul în cel mai mare bazin carbonifer al țării și unul dintre cele mai importante de pe continent.

Pe la 1750 se formează aici satul Iscroni, care va găzdui o importantă comunitate de muncitori italieni, care participau la construcția căii ferate. Inaugurarea căii ferate pe traseul Simeria - Petroșani, în anul 1870 a contribuit decisiv la dezvoltarea industriei miniere.

Despre Digitaliada:

Pornind de la infrastructura privind TIC existentă în Școala Gimnazială „I.G.Duca”, există un interes major în promovarea tehnologiei digitale ca mijloc de a capta atenția și de a îmbunătăți performanțele elevilor, dar și de a utiliza constant metode interactive de învățare și conținut digital educativ la clasă.

Consider că utilizarea TIC și a resurselor digitale împreună cu utilizarea unor metode de învățare interactive reprezintă cei mai importanți factori în obținerea de performanțe superioare în învățare de către toți elevi. Tehnologia digitală și resursele digitale pot face școala mai atractivă pentru elevi, oferind posibilitatea învățării transdisciplinare și, totodată, interacțiunea, în timp real, dintre profesor și elev. Școala viitorului nu poate fi concepută fără o integrare permanentă a tehnologiei și a resurselor digitale în procesul de predare - învățare – evaluare.

Toate cadrele didactice din Școala Gimnazială „I.G.Duca” sunt interesate în formarea și perfecționarea continuă, în utilizarea resurselor educaționale deschise și în schimbul de experiență cu cadre didactice din alte școli, în ceea ce privește bunele practici în domeniul educațional.

Contact:

igducapetrosani.ro