Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2022-2023


Bălteni, județul Olt

Școala Gimnazială „Ion I. Graure” Bălteni

„Școala noastră este o fereastră către mințile și sufletele copiilor, un loc în care se vor forma ca Oameni, un loc în care vor învăța că părerea lor contează și că pot deveni mai buni decât noi, cei care îi formăm.”

Școala Gimnazială „Ion I. Graure” Bălteni

Despre școală:

Școala Gimnazială „Ion I. Graure” Bălteni asigură pregătirea elevilor pentru a putea oferi societății absolvenți capabili de a fi cetățeni activi și eficienți, apți a se integra în viața societății.

În Școala Gimnazială „Ion I. Graure” Bălteni, fiecare elev este sprijinit să-și cunoască și să-și dezvolte potențialul și aptitudinile în funcție de interesul și motivațiile personale, să-și dezvolte astfel personalitatea, încât devenirea lui socială și profesională să se desfășoare cu succes.

Școala Gimnazială „Ion I. Graure” Bălteni garantează accesul continuu la învățare și un mediu permisiv, moral și democratic în relația cu profesorii, pentru a se forma competențele necesare.

Școala Gimnazială „Ion I. Graure” Bălteni este deschisă dialogului cu comunitatea, realizează o educație multiculturală bazată pe toleranță și respect, asigurând astfel apropierea dintre elevi, cunoașterea și acceptarea în vederea unei conviețuiri armonioase.

Despre comună:

Comuna Bălteni este atestată documentar în anul 1489. Localitatea, aflată în spațiul carpato-danubian, își deapană firul existenței din timpuri străvechi. Deși pe teritoriul comunei Bălteni nu s-au descoperit vestigii ale existenței populației băștinașe, valea Iminogului (pârâu ce străbate comuna) a fost locuită încă din Neolitic.

În zona cuprinsă între Iminog și râul Vedea se văd și astăzi urmele unui val de apărare, cunoscut sub denumirea de „Brazda lui Novac”, atribuit de unii cercetători lui Constantin cel Mare (306-337), care străbate dinspre râul Olt comuna Coteana, partea din Nord-Vest a comunei Vâlcele, satul Lisa (comuna Schitu), marginea sudică a satului Mierlești (comuna Perieți) și a comunei Bălteni, satul Bacea (comuna Movileni), Sinești (comuna Potcoava), comuna Corbu și înaintează în județul Argeș.

Aparută într-un document datat la 20 iunie 1489, așezarea este consemnată pentru prima dată cu numele de Bălteni. Printr-un hrisov, domnitorul Vlad Călugărul, fiul domnitorului muntean Vlad Țepes dăruia ca și moșie printre alte localități și a șasea parte din Bălteni lui Jupan Milco Stolnicu, Jupanitei Anca, fiului lor Danciu, fratelui său Jupân Stanciu și altor moștenitori ai lor. Acest document se află înregistrat la Academia Română și a fost descoperit la Mănăstirea Călui, situată în apropierea orașului Balș din județul Olt.

Denumirea comunei Bălteni vine de la „oamenii de lângă baltă” care se opreau și prin aceste locuri în timpul transhumanței spre munte, respectiv spre baltă. La răsărit de Bălteni a existat așa-zisul „Drum al oii”, orientat dinspre nord spre sud de-a lungul pârâului Iminog, pe partea stângă a acestuia.

Există documente care atestă participarea unor locuitori din Bălteni la războaiele din secolele XIX și XX. În războiul pentru independența de la 1877, satul Bălteni a dat jertfă mai multe vieți omenești, fiii săi jertfiți în acest război fiind imortalizați pe un tablou pe care era scris: „PATRIA RECUNOSCĂTOARE EROILOR DE LA 1877”, pus în biserica veche, dar care nu s-a mai păstrat.

Mai târziu, în anul 1968, se desființează comuna și va fi inclusă ca sat component în cadrul comunei Perieți. În anul 1989, la 20 iunie, s-au aniversat 500 de ani de atestare documentară, eveniment organizat de către conducerea Școlii Generale Bălteni. Cu această ocazie s-a născut dorința anulării actului din 1968 și reînființarea comunei, fapt care s-a și întâmplat în anul 2004, când comuna Bălteni a devenit din nou comună de sine stătătoare.

Despre Digitaliada:

Cadrele didactice doresc să dobândească cunoștințe privind utilizarea de noi tehnologii și metode digitale de predare din experiența echipei Digitaliada. Mai mult, își doresc această schimbare în interesul elevilor, iar metodele tradiționale să poată fi îmbinate cu succes cu cele moderne.

Contact:

  • Unitatea școlară este amplasată în localitatea Bălteni, Strada Gării, Nr.37, județul Olt, localitate situată pe drumul județean Slatina-Schitu, la distanța de 15 km de municipiul Slatina
  • Telefon / fax 0249.481.970
  • E-mail scoalabalteni@yahoo.com
  • Website: https://scoalaiongraure.ro