Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2022-2023


Craiova, județul Dolj

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Craiova

Școala își propune să fie apreciată de elevi, părinți și comunitatea locală, să eficientizeze activitatea instructiv educativă, să asigure condițiile materiale necesare unui învățământ de calitate, să asigure egalitatea șanselor tuturor elevilor.

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Craiova

Despre școală:

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” este o școală dinamică, modernă și performantă, un model al renașterii prin educație, o fereastră spre lumină, educând: conștient și intenționat, cu plan și cu metode, cu scopul de a disciplina elevilor inteligența, afectivitatea și voința.

Școala este amplasată pe platforma de est a orașului Craiova, cartier Lapuș și ființează din anul 1985. În Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” elevul beneficiază de învățământ retehnologizat, bazat pe un management profesional orientat către promovarea performanțelor. Conducerea școlii își propune să creeze un climat stimulative atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice.

Despre oraș:

Craiova este reședința județului Dolj, denumită și "capitala Olteniei" cu o populație de peste 300.000 de locuitori. Municipiul Craiova este situat în sudul României, pe malul stâng al Jiului, la ieșirea acestuia din regiunea deluroasă, la o altitudine cuprinsă între 75 și 116 m. Craiova face parte din Câmpia Română, mai precis din Câmpia Olteniei care se întinde între Dunăre, Olt și podișul Getic, fiind străbătută prin mijloc de Valea Jiului.

Orașul este așezat aproximativ în centrul Olteniei, la o distanță de 227 km de București și 68 km de Dunăre. Originea numelui actual al orașului este subiectul multor controverse și plutește în legendă; singurul lucru care se poate spune cu certitudine este că numele vine de la slavonescul "kralj" (rege, crai). La sfârșitul secolului al XV-lea, mai exact în anul 1475, la 1 iunie, a fost atestată documentar localitatea cu numele Craiova.

Numele orașului provine de la moșia Boierilor Craiovești, care au jucat un rol foarte important, deoarece din rândul lor s-au ridicat domnitori de seamă ai Țării Românești și tot ei l-au pus domn al Țării Românești pe Mihai Viteazul, simbolul Olteniei, a cărui impozantă statuie o putem admira în centrul orașului.

Despre Digitaliada:

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” își propune ca prin participarea la proiectul Digitaliada să crească calitatea actului de predare învățare în școală, folosind tehnologia digitală și platformele de învățare online, să dezvolte competențele pedagogice necesare pentru personalizarea învățării și educației științifice, bazate pe folosirea tehnologiei digitale.

Contact:

Site-ul școlii: https://scmihaieminescu.ro