Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2022-2023


Galați, județul Galați

Școala Gimnazială „Miron Costin” Galați

Puternic ancorată în viața comunității, școala Gimnazială „Miron Costin” se distinge prin tradiția unui învățământ de calitate, care susține performanța, un leadership participativ, în concordanță cu valorile și normele naționale și europene.

Școala Gimnazială „Miron Costin” Galați

Despre școală:

Școala Gimnazială Miron Costin este o instituție de învățământ de notorietate în comunitatea gălățeană care a contribuit la formarea tinerilor încă din perioada interbelică (1936), facilitându-le accesul la cele mai prestigioase licee.

Fiind poziționată în mijlocul unui cartier muncitoresc, în vecinătatea unor instituții similare, unitatea școlară reunește peste 1000 de elevi din medii diferite pentru ca, sub îndrumarea unui corp profesoral recunoscut pentru rezultatele deosebite la nivel județean, național și internațional, să atingă potențialul maxim.

Misiunea școlii este de a-și adapta resursele la exigențele societății dinamice în care trăim, oferind un învățământ actualizat prin perfecționarea continuă a cadrelor didactice, a metodelor moderne utilizate și a bazei materiale.

Accentul în activitatea curentă se pune pe formarea competențelor în contexte practice, pregătind elevii pentru viața reală, proiectele extrașcolare dezvoltând tineri cu inițiativă, cu o pregătire temeinică, ceea ce conferă determinare, independență, exprimare liberă și stimă de sine crescută.

Activitatea didactică se desfășoară în 4 corpuri, care momentan sunt în faza de reabilitare, iar recursul la tehnologie constituie un avantaj, fapt pentru care sunt derulate opționale care vizează formarea competențelor digitale încă de la vârsta micii școlarități; elevii se familiarizează cu noțiuni de bază de utilizare eficientă și în siguranță a dispozitivelor digitale, a platformelor educaționale, și, pe de altă parte, cu noțiuni de robotică și de programare, prin intermediul cărora își formează o viziune complexă asupra unor realități imediate, integrând informații din arii

Despre oraș:

Galați este municipiul de reședință al județului cu același nume, Moldova, România. Este singura localitate din România decorată cu Crucea de Război Franceză, respectiv Italiană, după rezistența eroică a românilor din oraș împotriva bolșevicilor și-a Puterilor Centrale deopotrivă.

Se află în apropiere de frontiera triplă sudică cu Republica Moldova și Ucraina. Orașul Galați are o istorie încărcată și datorită faptului că este plasat pe Dunăre, o importantă arteră comercial-fluvială europeană. Viața economică s-a dezvoltat în jurul Șantierului Naval, Portului Fluvial, în jurul Combinatului Siderurgic și a Portului Mineralier.

Despre Digitaliada:

Școala Gimnazială „Miron Costin” răspunde cerințelor mediului cultural, social și economic, oferind o educație orientată spre viitor, digitalizată, având ca fundament valori precum profesionalismul, perseverența, integritatea și responsabilitatea.

Oportunitatea oferită de o platformă complexă care cuprinde materiale didactice valoroase cantitativ și calitativ, spațiu sigur pentru comunicare în cadrul organizației școlare, transparență a acțiunilor școlare și vizibilitate a progresului elevilor, a activității profesorilor, a comunicării instante cu părinții, reprezintă o modalitate de a economisi timp, resurse, cu atât mai mult cu cât accentul cade pe învățarea diferențiată, respectând ritmul propriu al elevilor pentru reușita școlară la final de ciclu gimnazial.

Mai mult, resursele tehnologice pot fi utilizate creativ, colaborativ, în susținerea proiectelor educaționale naționale și internaționale pentru schimburi de bune practici, în vederea oferirii de către școală a unor servicii educaționale moderne, eficiente și stimulative.

Contact:

http://scoala12galati.ro