Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2022-2023


Monor, județul Bistrița-Năsăud

Școala Gimnazială „Paul Tanco” din Monor

Școala Gimnazială „Paul Tanco” din Monor este un nume de referință în învățământul bistrițean, ea reprezentând în același timp imaginea performanței școlare.

Școala Gimnazială „Paul Tanco” din Monor

FOTO: Școala Gimnazială „Paul Tanco” din Monor


Școala promovează identificarea și dezvoltarea abilităților și aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-și aleagă viitorul cel mai potrivit și să-l adapteze unei societăți dinamice.

Cu susținerea cadrelor didactice, școala gimnazială „Paul Tanco” din Monor urmărește formarea competențelor fiecărui elev, antrenându-i pentru a fi deschiși schimbării și învățării, respectând valorilor unei societăți democratice.

Despre școală:

Nu se cunoaște cu exactitate data înființării școlii din Monor, dar din documentele luate în studiu, s-a constatat că învățământul pe raza comunei Monor se pierde în negura mai multor secole, cele mai vechi documente găsite atesta ca Școala de la schitul Mănăstirii „Obîrșia” exista în ultimul pătrar al sec. XVII-lea și a funcționat pană spre finele veacului următor având caracter subzonal.

Școala Gimnazială „Paul Tanco” din Monor este o școală performantă, principala alegere a elevilor din localitate. Școala dispune de un colectiv a cărui principală calitate este dorința de foarte bine materializată prin muncă asiduă, dăruită idealurilor de performanță, dar și de elevi care știu ce vor pentru viitor și se pregătesc în acest scop. Aceștia împreună sunt simbolul corectitudinii și dăruirii profesionale.

Despre comună:

Comuna Monor din județul Bistrița-Năsăud este un loc a cărui istorie este păstrată la fel de bine ca și economia locală și tradițiile. Pe lângă prelucrarea și comercializarea laptelui, creșterea animalelor, cultivarea plantelor sau meșteșugăritul tradițional precum torsul, țesutul și brodatul, monorenii organizează evenimente locale și se implică în activități culturale.

Comuna Monor este așezată pe cursul superior al Văii Luțului, aparține județului Bistrița-Năsăud și are în administrație localitățile Monor și Gledin. Așezată la poalele Munților Căliman, în partea sud-vestică, comuna Monor are un relief de dealuri mijlocii-înalte, la tranziția dintre Câmpia Transilvaniei și Piemontul Călimanilor.

Despre Digitaliada:

Școala Gimnazială „Paul Tanco” din Monor își propune să semene în continuare educația bunului simț și al dorinței de foarte bine. Iar de când au devenit o Școală Digitaliada – se află pe direcția cea bună pentru îndeplinirea obiectivelor pe care și le-au propus. Suntem conștienți că ne aflăm pe un drum ascendent spre perfecționarea procesului de învățământ, ca rezultat al acțiunilor convergente ce vor avea la îndemână patru piloni esențiali: elevii, părinții, calitatea a tot ceea ce întreprindem și programul Digitaliada, ca o garanție a durabilității realizării scopului propus.

Școala Gimnazială „Paul Tanco” din Monor s-a înscris în proiectul Digitaliada pentru a putea accesa resursele necesare în vederea îmbunătățirii performanțelor elevilor, de a folosi tabletele pe care școala le are deja în dotare în scop educativ, mai ales că una dintre competențele specifice importante este aceea de a folosi tehnologia în educație.

Contacte:

https://scoalamonor.ro

Director: prof. Maties Doru Marian