Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2022-2023


Beltiug, județul Satu Mare

Școala Gimnazială „Viorel Sălăgean” Beltiug

O școală deschisă tuturor, unde fiecare elev este provocat și sprijinit să își dezvolte la nivel optim potențialul intelectual și să-și formeze competențe care să-i asigure succesul într-o societate a cunoașterii în continuă schimbare.

Școala Gimnazială „Viorel Sălăgean” Beltiug

Despre școală:

Primele documente sunt consemnate începând cu anul 1959 cu denumirea „Școala de 7 ani”, în comuna Beltiug, raionul Tășnad, regiunea Baia Mare, cu un nr. de 339 elevi.

Din anul 1962 devine școala se extinde la 8 ani cu internat, având un nr. de 392 elevi, iar din anul 1964 are denumirea de „Școala Generala de 8 ani” cu un efectiv de 412 elevi.

În anul 1969 devine „Școala Generală de 10 ani” și se înființează 2 clase de a IX-a: o clasă la secția română cu 16 elevi și o clasă secția maghiară cu 16 elevi, având un număr total de 434 elevi în școală din care 123 elevi cazați la internat. Începând cu anul 1973 se înființează 3 secții de predare si anume:

  • Secția română: clasele I-X – 247 elevi;
  • Secția maghiară: clasele I-VIII – 108 elevi;
  • Secția germană: clasele I-IV – 36 elevi.

Până în anul 1980 școala a funcționat sub denumirea de Școala cu clasele I-X, iar din anul 1991 – „Școala Generală Beltiug”, apoi „Școala cu clasele I-VIII Beltiug”, iar începând cu anul 2013 poarta denumirea de Școala Gimnazială „Viorel Sălăgean” Beltiug, după numele marelui scriitor, om de cultură, ziarist, publicist și politician, fost fiu al comunei Beltiug.

În responsabilitatea directorului intră administrarea spațiilor școlare cu următoarele efective: Școala Gimnazială „Viorel Sălăgean” Beltiug – unitate cu PJ. Un număr total de 403 elevi, 90 preșcolari, 183 încadrați în ciclul de studii primare și 130 în gimnaziale.

În anul școlar 2022-2023 procesul instructiv educativ este asigurat de o echipă didactică calificată formată din 41 de cadre didactice dintre care 14 sunt titulari, 5 cadre didactice titulare pe viabilitatea postului. Statutul cadrelor didactice: 6 cu gradul didactic I, 8 cu gradul didactic II, 6 cu definitivat. Din analiza distribuției cadrelor rezultă că titularii și cadrele didactice ce se perfecționează se află într-o pondere crescătoare .

Despre comună:

Beltiug este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Satu Mare, Transilvania, România și are o existență multiseculară, registrul din Oradea, document bisericesc, atesta Beltiugul din 1216. În acest registru erau trecute toate judecățile din timpul respective, din partea de N-V a Transilvaniei.

Săpăturile arheologice făcute pe teritoriul comunei au scos la iveală urme care atestă trecere pe teritoriul comunei a tătarilor. În anul 1241 în migrația lor pe teritoriul comunei Beltiug au avut ciocniri cu populația locală, lucru dovedit din mormintele rămase din acea vreme și cunoscute sub numele de mormintele de pe colina Batum, după numele conducătorului coloanei de tătari ce au trecut pe acest teritoriu. Această colină este situată la sudul comunei Beltiug, la 300 de metri de grajdurile sectorului zootehnic al fostului C.A.P. Beltiug.

Despre Digitaliada:

Școala Gimnazială „Viorel Sălagean” este unitate cu personalitate juridică, dispunând de un colectiv didactic experimentat și de o dotare conformă cu standarde europene. Prin implicare în programul Digitaliada, școala își propune ca gradul de pregătire și formarea competențelor și personalității creative a elevilor să ajungă la un nivel ridicat în raport cu așteptările sociale.

Școala noastră este o instituție care asigură dezvoltarea complexă (transmiterea cunoștințelor, formarea competențelor și aptitudinilor necesare secolului XXI, formarea atitudinilor, credințelor și valorilor democratice) a tuturor elevilor, pentru integrarea într-o societate mereu în schimbare. Director, prof. ing. Știrbu Ion Eremia

Contact:

Website: https://scoli.didactic.ro/scoala-gimnaziala-viorel-salagean