Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2022-2023


Alunu, județul Vâlcea

Școala Gimnazială Alunu

Într-o lume a noului și a schimbărilor, școala promovează valorile și practicile societății democratice. Misiunea ei este să asigure șanse egale pentru toți, formarea personalității creative a elevilor, asigurând o pregătire de calitate.

Școala Gimnazială Alunu

FOTO: Școala Gimnazială Alunu


Într-o lume a noului și a schimbărilor, Școala Gimnazială Alunu promovează valorile și practicile societății democratice. Misiunea ei este să asigure șanse egale pentru toți, formarea personalității creative a elevilor, asigurând o pregătire de calitate, bazată pe cunoștințe de cultură generală și formarea de competențe care să le permită elevilor continuarea studiilor în învățământul secundar.

Despre școală:

Școala Gimnazială Alunu este caracterizată printr-un ethos profesional bun. Climatul organizației școlare este deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism.

Trăsăturile dominante sunt cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, atașamentul față de copii, atașamentul față de profesie, entuziasm și dorința de afirmare. Personalitatea școlii se concretizează în activități care conduc la realizarea unei relații optime de colaborare profesor-elev, în climatul școlar și orientarea educației către valori, formarea capacităților elevilor privind adaptarea la nevoile societății actuale.

Proiectele derulate în ultimii ani de Scoala Gimnazială Alunu, ne îndreptățesc în asumarea unor obiective manageriale care să pună în operă idealurile de dezvoltare instituțională ale colectivului didactic și să maximizeze interesul de formare și instruire a elevilor, toate spre o dimensiune europeană.

Despre oraș:

Alunu este o comună în județul Vâlcea, Oltenia, România, formată din satele Alunu (reședința), Bodești, Colțești, Igoiu, Ilaciu, Ocracu și Roșia.

Prima atestare documentară apare în lucrarea lui Alexandru Ștefănescu, intitulata „Gorjul istoric și pitoresc”, in jurul anului 1400 e.n. Gorjul a pierdut la nord Hațegul și la est Alunul, trecut în teritoriul Vâlcei, ulterior menționând-se faptul că satul Alunu a aparținut de mai multe ori și Gorjului și Vâlcei. Într-un alt document, datat din 10 februarie 1525, Radu Voievod, domnul Tarii Romanești confirma satul Alunu mânăstirii Bistrița: „ca sa le fie un sat, anume Alun cu tot hotarul și cu toate hotarele și cu toate moșiile”. Acest act este semnat, printre alții, și de Jupan Radu, „mare comis”, probabil ctitorul acestei mânăstiri. De asemenea, într-un hrisov din anul 1502 sunt atestate satele Roșia, Igoiu și Alunu, ca fiind punctul de întâlnire al hotarelor dintre aceste sate sub denumirea de „Brumalinul”.

Despre Digitaliada:

Lecțiile online și integrarea TIC la orele de curs au fost și sunt o provocare pentru cei mai mulți dintre noi, obișnuiți fiind să ne desfășuram orele în sala de clasă.

Ne dorim ca elevii noștri să aibă acces la educație pentru viitor și îmbunătățirea performanțelor școlare ale acestora prin folosirea tehnologiei. De asemenea, ne dorim motivarea profesorilor noștri pentru a crea conținut digital propriu, inovator. Considerăm că prin participarea școlii în cadrul proiectului Digitaliada, cadrele didactice vor folosi metode de predare mai atractive pentru elevi, prin dezvoltarea abilităților legate de utilizarea calculatorului, a platformelor online, a aplicațiilor pentru crearea de materiale didactice.

Contact:

Website: scoalagimnazialaalunu.ro