Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2022-2023


Boșorod, județul Hunedoara

Școala Gimnazială Boșorod

Misiunea Școlii Gimnaziale Boșorod este de a asigura copiilor din mediul rural șanse egale cu cele ale copiilor din mediul urban, iar cadrelor didactice posibilitatea dezvoltării abilitaților digitale.

Școala Gimnazială Boșorod

Despre școală:

Școala Gimnazială Boșorod funcționează în actuala clădire din anul 1963 și are în prezent următoarea componență:

  • Școala Gimnazială Boșorod + Grădinița Boșorod P.J.;
  • Școala Primară Chitid + Grădinița Chitid – structură;
  • Școala Primară Târsa – structură.

Despre școală:

Situată în partea de SV a României și în NV-ul Munților Șureanu, Comuna Boșorod se întinde pe o suprafață de 127 kmp. Este situata la 45,41' latitudine nordică si 23,5' longitudine estică. Se învecinează cu următoarele unități administrativ teritoriale: orașul Călan (la nord), comunele Bretea Strei la vest, Pui la sud și Orăștioara de Sus la est.

Mare parte a comunei este inclusă Parcului Natural Grădiștea Muncelului, Cioclovina, datorită peisajului deosebit, reliefului variat și obiectivelor istorice și arheologice. Cuprinde așezări de pe Valea și Platforma Luncani.

Originalitatea acestei zone o dă îmbinarea formelor reliefului carstic cu formele de locuire arhaice. Prezenta toponimelor legate de carst are rezonanțe dacice.

Avantajele prezentate de relieful exocarstic au fost foarte bine valorificate de daci (puncte de supraveghere - Vf. Tifla, peșterile ca adăpost), dar și de către romani (văile de doline - pentru drumul roman; interfluviile dintre văile dolinare pentru castre; izvoarele carstice - permanente surse de apă potabilă).

Despre Digitaliada:

Școala Gimnazială Boșorod consideră că este necesară instruirea elevilor și cadrelor didactice pentru utilizarea unor metode interactive și dobândirea unor abilități digitale complexe.