Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2022-2023


Crevedia, județul Dâmbovița

Școala Gimnazială Crevedia

Școala Gimnazială Crevedia își propune să construiască o comunitate încrezătoare care oferă tuturor elevilor progres în învățare, un loc al educației, al socializării și al culturii.

Școala Gimnazială Crevedia

Despre școală:

Școala Gimnazială Crevedia este o unitate școlară înființată în 2010, alcătuită din două școli
gimnaziale (Crevedia și Dârza) și trei grădinițe (două cu program normal Crevedia și Dârza și una cu

program prelungit la Samurcași). În prezent, școala are sub umbrela educației aproximativ 640 de preșcolari și elevi și 56 de cadre didactice, personal auxiliar și personal nedidactic.

În anul 2014, a fost înființată Grădinița cu Program Prelungit Samurcași, lucru dorit și solicitat de

întreaga comunitate locala.

Încercăm să oprim migrația copiilor de vârstă preșcolară către grădinițe apropiate. Ne preocupa atragerea și păstrarea elevilor în cadrul scolii, încercând să îmbunătățim calitatea bazei materiale și a personalului didactic si prin oferta școlara și extrașcolara.

Școala Gimnazială Crevedia își propune să construiască o comunitate încrezătoare care oferă tuturor elevilor progres în învățare, un loc al educației, al socializării și al culturii. Școala îsi propune să asigure accesul egal la educație printr-un parteneriat autentic cu familia, să asigure premisele integrării active în societate și adaptării flexibile la schimbare și sǎ formeze competențele „cetățeanului model” – informat, responsabil și implicat.

Despre oraș:

Crevedia este o comună în județul Dâmbovița, Muntenia, România, formată din satele Cocani, Crevedia (reședința), Dârza, Mânăstirea și Samurcași. Comuna se află la limita cu județul Ilfov, și este traversată de șoseaua națională DN1A care leagă București de Ploiești prin Buftea și este deservită pe calea ferată de halta Dârza, de pe linia București – Ploiești.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Crevedia făcea parte din plasa Snagov a județului Ilfov și era formată din satele Crevedia de Sus, Crevedia de Jos, Cocani și Dârza, cu 1272 de locuitori ce trăiau în 324 de case. În comună funcționau trei biserici, la Crevedia de Jos, Cocani și Dârza, și o școală mixtă cu 34 de elevi.

În 1925, comuna Crevedia era arondată plășii Buftea-Bucoveni a aceluiași județ și avea în compunere satele Crevedia de Jos, Crevedia de Sus și Dârza, cu o populație totală de 1544 de locuitori. După organizarea adiministrativă a zonei din 1981, comuna a fost transferată județului Dâmbovița.

Despre Digitaliada:

Această perioadă de pandemie ne-a dovedit că trebuie să posedăm cunoștințe bune în privința utilizării calculatorului și gestionarea resurselor educaționale. Ne dorim dezvoltarea competențelor digitale la clasa, atât pentru profesori, cât și pentru elevi, pentru a crea ancore între viața cotidiană și cea școlară, prin folosirea unor mijloace de învățare atractive pentru elevi, iar pentru profesori utile.

Contact: