Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2022-2023


Galicea, județul Vâlcea

Școala Gimnazială Galicea

O echipă care găsește modalități de comunicare optime, bazate pe dialog atât între membrii săi cât și cu mediul extern, care sprijină dezvoltarea unei personalități responsabile, tolerantă, pozitivă cu spirit moral-civic al elevilor.

Școala Gimnazială Galicea

Școala Gimnazială Galicea este o echipă care găsește modalități de comunicare optime, bazate pe dialog atât între membrii săi cât și cu mediul extern, care sprijină dezvoltarea unei personalități responsabile, tolerantă, pozitivă cu spirit moral-civic al elevilor, corelată cu un nivel ridicat de pregătire a acestora.

Despre școală:

Școala Gimnazială Galicea, situată în centrul comunei Galicea, județul Vâlcea este o școală cu tradiție în județ. O importanță deosebită în istoria școlii Galicea o are anul 1962 când se prelungește durata obligatorie a ciclului gimnazial la 8 ani, iar în 1970 la 10 ani, când în comună erau 7 școli primare, câte una în fiecare sat, 2 școli gimnaziale, una la Galicea și una la Bratia – Deal.

Școala Gimnazială Galicea este un ofertant de învățământ de calitate prin șansele pe care le oferă tuturor elevilor, cadrelor didactice, dar și părinților, prin accesul la diverse surse de informare, schimburi de bune practici.

Ne dorim ca fiecare elev al Școlii Gimnaziale Galicea să-și formeze și să-și îmbunătățească în permanență competențele cheie necesare pentru continuarea studiilor liceale și pentru viața de zi cu zi. – Aurelia Gabriela Dereșu, director

Despre oraș:

Comuna Galicea este situată în partea central-Estica a județului Vâlcea, pe malul stâng al râului Olt. Prima menționare documentară a satului Galicea este din 1219.

Despre Digitaliada:

Cadrele didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Galicea au fost mereu interesate în a-și îmbunătăți abilitățile digitale atât în plan personal, dar mai ales în plan profesional, în cadrul lecțiilor la clasă cu copii.

Începând de anul acesta, odată cu devenirea unei școli Digitaliada, elevii noștri vor avea șansa să folosească materiale digitale interactive, îmbunătățindu-și astfel performanța școlară și totodată vor fi mai atrași de școală. – Aurelia Gabriela Dereșu, director

Contact:

Pagina facebook a Școlii Gimnaziale Galicea