Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2022-2023


Ghindeni, județul Dolj

Școala Gimnazială Ghindeni

Specificul Școlii Gimnaziale Ghindeni este dat de orientarea spre formarea la elevi a unui spirit de cetățenie activă, europeană.

Școala Gimnazială Ghindeni

Despre școală:

Școala Gimnazială Ghindeni este o instituție publică, singura școală din Comuna Ghindeni care vizează promovarea unui învățământ de calitate, modern și flexibil. Cadrele didactice urmăresc centrarea predării pe formarea de competențe, implicarea elevilor în activități educative diversificate, obținerea unor rezultate mai bune la concursurile scolare, creșterea performanțelor școlare, formarea dimensiunii europene în educația elevilor.

Din 2005, școala a participat și s-a implicat în proiecte naționale și internaționale, cu fonduri UE, prin care s-a urmărit:

  • Utilizarea, ca valori împărtășite în comunicarea dintre profesori-elevi-comunitate, a noilor educații pentru dezvoltarea competențelor transversale ale elevilor.
  • Lărgirea setului de metode și instrumente utilizate de profesori în educația lor formală și non-formală.
  • Internalizarea politicii educaționale, confruntarea cu metodele internaționale de predare/evaluare, cultivarea sentimentului național în context european.
  • Dezvoltarea abilităților de comunicare, atât în limba română, cât și în limbile străine, ale elevilor și profesorilor.

Astfel, proiectele implementate au urmărit să găsească modalități pentru o mai bună comunicare între profesori, elevi și părinți, să-i implice în activitățile școlare, pentru stimularea învățării.

Despre comună:

Ghindeni este o comună în județul Dolj, înființată prin legea administrativă din 31 martie 1864, desființată în anul1930, reînființată în anul 1932, desființată în anul 1968, când unitățile sale administrative sunt incluse în comuna Malu Mare, reînființată în anul 2004. Comuna Ghindeni este situată la aproximativ 17 km sud-est de municipiul Craiova, în Câmpia de est a Jiului, subunitate a Câmpiei Olteniei.

A făcut parte din plășile Ocolul (1864-1887, 1932-1943), Săcuiu (1912-1930), Rojiștea (1943-1950), raionul Craiova (1950-1968). A fost constituită din satul Ghindeni pe întreaga perioadă a existenței sale. Satul apare pentru prima dată menționat într-un hrisov din 7 noiembrie 1587 prin care Mihnea Voievod întărește lui Armaga Ban ocină în Lumaș ca hotar al acestui sat. La Ghindeni au fost descoperiți doi folles, monede emise în perioada lui Justinus I, la Constantinopol, între anii 518-522.

Despre Digitaliada:

O dată cu pandemia, școala și comunitatea au fost provocate de noi încercări, privind procesul de predare- învățare. Profesorii au participat la cursuri de formare pentru predare si evaluare online, au accesat diverse platforme, au realizat și s-au folosit materiale digitale. Elevii au învățat sa folosească smart phone-ul, tableta și calculatorul în activitățile zilnice, atât la clasă, cât si la teme.

„Întregul colectiv al școlii este într-un continuu proces de perfecționare și adaptare la cerințele moderne de lucru la clasă, dar și al pieței muncii. Prin participarea la proiectul Digitaliada, urmărim să aducem elevii cât mai aproape de școală și de a le oferi astfel o șansă în plus spre atingerea carierei dorite, într-o lume aflată mereu în schimbare.”

Contact:

  • Adresa: Str. Principală, nr. 77, com. Ghindeni, jud. Dolj
  • Telefon/fax: 0251.455.755
  • E-mail: scoala_ghindeni@yahoo.com
  • Website: https://scoalaghindeni.ro