Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2022-2023


Vădăstrița, județul Olt

Școala Gimnazială Vădăstrița

Motto-ul școlii: „Școala cea mai bună e aceea în care înveți înainte de toate să înveți.” N. Iorga

Școala Gimnazială Vădăstrița

Despre școală:

Din arhiva școlii, documentele dovedesc că în anul 1830 s-a construit primul local de școală, care era necorespunzător față de necesitățile comunei. Punând temeliile unui univers nou, în mișcare, în care elevul cade în mrejele curiozității, școala devine mai mult o familie decât un mediu, o componenta cheie în traseul formativ al copilului.

Încă din 1965, când s-a dat spre folosință un nou local de școală (parter + nivel), în centrul comunei, cu 10 săli de clasă, laboratoare, cancelarie, cabinet director, biblioteca școlii dotată cu un număr de aproximativ 5000 de volume, teren de sport în aer liber, sală de sport etc.

În prezent în școală își desfășoară activitatea 23 de cadre didactice pentru 3 grupe de grădiniță, 5 clase de învățământ primar și 6 clase de gimnaziu.

Despre comună:

Comuna Vădăstrița a luat ființă în anul 1748, în urma Legii lui Constantin Mavrocordat. Este comună înființată din clăcașii de pe moșia Mănăstirii Cozia, care stăpâneau aceste pământuri.

Comuna Vădăstrița se află așezată în partea de sud a județului Olt, în cadrul terasei a doua a Dunării. Situată la 19 km vest de orașul Corabia și la 38 km sud-vest de orașul Caracal, comuna Vădăstrița se află la 80 km distanță de orașul de referință al județului, Slatina. Aceasta cuprinde un singur sat - Vădăstrița. Pe teritoriul comunei, cercetările arheologice au dat la iveală ceramica și alte obiecte aparținând triburilor purtătoare ale Culturii Vădastra, care s-au extins se pare și asupra localității Vădăstrița.

Vădăstrița a figurat ca așezare rurală încă din timpul ocupației romane. Sondajele efectuate de V. Christescu au scos la iveală țigle, cuie de fier și o săgeată, toate de proveniență romană.

Despre Digitaliada:

Școala Gimnazială Vădăstrița este deschisă către dezvoltarea unui ecosistem de educație digitală nu numai prin efectele stimulative asupra atenției și atracției față de mediul școlar ale elevilor, ci și prin instalarea aptitudinilor și competențelor digitale formative în rândul acestora, precum: alfabetizarea digitală, încă de la o vârstă fragedă, orientată și spre combaterea dezinformării, buna înțelegere a tehnologiilor ce utilizează intensiv date și integrarea și creșterea apetitului pentru tehnologiile de vârf.

Sistemul de învățare on-line din timpul pandemiei Covid-19 ne-a ajutat să ne dezvoltam competențele digitale și să utilizam diverse platforme educaționale, ale căror avantaje sunt evidente și datorită cărora încă le utilizăm la clasă cu elevii noștri. Experiența și rezultatele bune pe care le-am avut și pentru că în societatea contemporană bazată intens pe digitalizare, am constatat că tehnologia și resursele digitale educaționale ocupă un loc deosebit de important în procesul educațional și în formarea de competențe utile elevilor.

Contact:

https://sites.google.com/scoalavadastrita.ro/scoalavadastritaolt