Fundația Orange

Școlile Digitaliada 2022-2023


Valea Vișeului, județul Maramureș

Școala Gimnazială Valea Vișeului

Elevii trebuie să fie motivați și stimulați si prin intermediul tehnologiei, pentru că altfel procesul de învățământ devine pentru ei neinteresant și monoton.

Școala Gimnazială Valea Vișeului

Despre școală:

Școala Gimnazială Valea Vișeului din județul Maramureș este o instituție de învățământ care cuprinde elevii din două localități: Valea Vișeului și Bistra. Istoria aparte pe care o au cele două localități este dată de situarea lor la granița cu Ucraina, graniță stabilită pe râul Tisa. Urmare a evenimentelor istorice, majoritatea elevilor din școală aparțin minorității ucrainene, studiază limba maternă ucraineană, dar acest lucru nu îi oprește pe elevi să ajungă olimpici inclusiv la limba română și la alte discipline.

Cadrele didactice, majoritatea cu multă experiență la catedră dau dovadă de un devotament neîntrerupt, stimulați fiind și de seriozitatea și interesul elevilor de a persevera și de a fi gata să răspundă celor mai interesante provocări în materie de activități didactice.

Elevii care au urmat cursurile școlii și care au reușit să termine cele mai diverse specializări la instituțiile de învățământ liceal și superior, demonstrează că potențialul elevilor noștri trebuie folosit în cel mai util mod pentru ei și că avem datoria morală de a le asigura condiții de educație care să nu-i diferențieze de elevii care studiază în mediul urban sau în alte școli cu un standard foarte ridicat al dotării și modernizării școlii.

Despre localitate:

Aflată la granița cu Ucraina, localitatea Valea Vișeului are 1.646 de locuitori. Este locul unde râul Vișeu se varsă în Tisa. Se află la o distanță însemnată de localitățile vecine (aproximativ 9 km față de Bistra și 8 km față de Lunca la Tisa) ceea ce i-a făcut pe mulți să exclame că Valea Vișeului este „Capătul României”. Tot în Valea Vișeului, localitatea românească aflată cel mai aproape de centrul Europei (care se regăsește în satul Dilove din Ucraina), începe granița terestră dintre România și Ucraina, cele două țări fiind despărțite până aici de Tisa.

Despre Digitaliada:

Implicarea în proiectul Digitaliada este un beneficiu imens pentru lărgirea orizontului cunoașterii și al formării competențelor la elevi.

Elevii sunt foarte receptivi la nou și prin implicarea în acest proiect ar putea deveni din consumatori de digital chiar creatori de digital. Doar în cadrul orelor de TIC competențele digitale pot fi greu formate, iar participarea școlii în proiectul Digitaliada contribuie cu adevărat la dezvoltarea acestor competențe într-un mod transdisciplinar și interdisciplinar. - Maria Papariga, director

Contact:

scoli.didactic.ro/scoala-gimnaziala-valea-viseului