Fundația Orange

Scrierea corectă a cuvintelor cel / ce-l

Concurs

Nicoleta Gîdea

Trimis la 16.01.2022

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, IV ÎNCEPĂTOR PREDARE

Scrierea corectă a cuvintelor cel / ce-l
Clasa a IV-a
Competența specifică vizată: 4.1. Recunoașterea și remedierea greșelilor de ortografie și de punctuație în redactarea de text


Alte materiale educaționale


Documente


Resursa cuprinde o prezentare powerpoint interactivă care debutează cu un videoclip realizat în aplicația Powtoon PRO.
Videoclipul cuprinde explicații despre scrierea corectă a ortogramei cel / ce-l, respectând principiul intuiției, astfel, calea spre învățare este conștientă.
Videoclipul debutează cu explicații care vin într-o manieră familiară, din partea unui elev de aceeași vârstă, formarea competenței făcându-se treptat.

Resursa video este însoțită de doua activități interactive, activități care solicită elevul să aplice ceea ce și-a însușit și au ca scop autoevaluarea, în cazul în care resursa este folosită pentru studiul individual sau interevaluarea, atunci când resursa este folosită la clasă, pentru predarea sincronă.


Nicoleta Gîdea

Școala Gimnazială „Titu Maiorescu”, București

Trimis la 16.01.2022 - 15:55


Materiale similare

S.O.S poveștile! - joc digital

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, II, III, IV

Jocul propus poate fi aplicat elevilor din ciclul primar ca test de evaluare în urma lecturilor citite. Se remarcă prin ineditul probelor, interactivitate și poate motiva elevii să citească mai mult!

O vânătoare „altfel”!

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, III, IV

Inspirat de vânătoarea de comori, Goosechase este o platformă online care vă ajută să creați jocuri prin intermediul cărora elevii primesc diferite misiuni (sarcini). Elevii vor instala pe telefon aplicația și primesc diferite sarcini de lucru.