Fundația Orange

Servicii ale Internetului

Concurs

Grecu Daniela

Trimis la 25.02.2020

Informatică și TIC
INFORMATICĂ ȘI TIC, V MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

Materialul se dorește a fi o lecție interactivă pentru elevi. Acesta este structurat pe mai multe părți:
- test inițial privind noțiunile de bază despre Internet (A)
- conținut informativ privind serviciul www (B)
- un rebus ce conține cuvinte cheie predate anterior (C)
- chestionar pt fixarea cunoștințelor (D)


Alte materiale educaționale


https://tic-grecu.weebly.com/clasa-a-v-a.html

Pentru realizarea materialului am folosit: LearningApps (testul inițial, rebus), Google Form (chestionar final).


Grecu Daniela, profesor de Informatică și TIC

LICEUL MATEI BASARAB, Romania, Craiova, Dolj

Trimis la 25.02.2020 - 18:06


Materiale similare

Informatică gimnaziu (programare C++)

Informatică și TIC
INFORMATICĂ ȘI TIC, V, VI, VII, VIII

Cartea „Informatică gimnaziu (programare C++)” se adresează elevilor care doresc să studieze elementele de bază ale algoritmicii și programării calculatoarelor, dar și celor care doresc să-și perfecționeze tehnica.

Blogul ARTelierul

Interdisciplinar
INFORMATICĂ ȘI TIC, V, VI, VII, VIII

Acest blog aparține filierei vocaționale cu profil artistic a Liceului Teoretic „Nicolae Titulescu” Slatina, județul Olt. Aici avem întâlniri virtuale, prezentăm conținuturi, avem abordări pedagogice, redactăm materiale didactice, planificări, ilustrăm informații și purtăm discuții pe teme și proiect.