Fundația Orange

Sfânta Liturghie pe înțelesul copiilor

Concurs

Ciucas

Trimis la 13.02.2019

Altă disciplină
ALTĂ DISCIPLINĂ, VII MEDIU PREDARE

Materialul de față reprezintă un suport în predarea lecției Sfânta Liturghie pe înțelesul copiilor.Proiecte didactice


Documente


Materialul de față reprezintă o prezentare PPT realizată de profesor pentru a veni în sprijinul elevilor.
Sfânta Liturghie - este o lecție de predare, structurată pe nivelul de vârstă al elevilor, astfel încât aceasta să contribuie activ la însușirea noilor cunoștințe.
Din această prezentare elevii vor putea desluși părțile Sfintei Liturghii, obiectele de cult folosite în cadrul Sfintei Liturghii, punându-se un accent mai mare pe prima parte a Liturghiei - PROSCOMIDIA. Profesorul redă în amănunțime ceea ce elevul nu poate vedea. Această parte a Liturghiei se desfășoară în Altar, unde elevii n-au acces. Materialele au fost fotografiate cu acceptul preotului slujitor.


Ciucas, profesor de Altă disciplină

Gimnazială "Mihai Eminescu" Arad , ROMÂNIA, ARAD, Arad

Trimis la 13.02.2019 - 19:48


Materiale similare

Citește cu mine!

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VI, VII

Padletul este o metodă modernă, practică și eficientă de învățare în ora de opțional „Tehnici de lectură”. Participanții împărtășesc impresiile lor de lectură, sub forme variate, răspunzând la cerințe creative. Prin afișarea lor pe padlet se realizează diseminarea și se favorizează interevaluarea.

Introducere în jocul de șah

Altă disciplină
ALTĂ DISCIPLINĂ, V, VI, VII, VIII

Materialele de prezentare sub format powerpoint cuprind 12 lecții pentru învățarea jocului de șah la ciclul gimnazial.