Fundația Orange

Sfânta Liturghie pe înțelesul copiilor

Concurs

Ciucas

Trimis la 13.02.2019

Altă disciplină
ALTĂ DISCIPLINĂ, VII MEDIU PREDARE

Materialul de față reprezintă un suport în predarea lecției Sfânta Liturghie pe înțelesul copiilor.Proiecte didactice


Documente


Materialul de față reprezintă o prezentare PPT realizată de profesor pentru a veni în sprijinul elevilor.
Sfânta Liturghie - este o lecție de predare, structurată pe nivelul de vârstă al elevilor, astfel încât aceasta să contribuie activ la însușirea noilor cunoștințe.
Din această prezentare elevii vor putea desluși părțile Sfintei Liturghii, obiectele de cult folosite în cadrul Sfintei Liturghii, punându-se un accent mai mare pe prima parte a Liturghiei - PROSCOMIDIA. Profesorul redă în amănunțime ceea ce elevul nu poate vedea. Această parte a Liturghiei se desfășoară în Altar, unde elevii n-au acces. Materialele au fost fotografiate cu acceptul preotului slujitor.


Ciucas, profesor de Altă disciplină

Gimnazială "Mihai Eminescu" Arad , ROMÂNIA, ARAD, Arad

Trimis la 13.02.2019 - 19:48


Materiale similare

Programa CDȘ "Literație multimodală"

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII, VIII

Programa disciplinei opționale Literație multimodală propune o abordare transcurriculară a conținuturilor, care vizează ariile curriculare Limbă și comunicare, Arte, Tehnologii, Om și societate.

Reciclarea inteligentă a peturilor

Altă disciplină
ALTĂ DISCIPLINĂ, VII

Aplicații practice