Fundația Orange

Simetria axială

Concurs

Daly Marciuc

Trimis la 12.04.2017

Interdisciplinar
MATEMATICĂ, FIZICĂ, VI, VII, VIII AVANSAT CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Tema ”Simetria față de o dreaptă” face parte din conținuturile de învățare propuse la disciplina Matematică, conform programei școlare pentru gimnaziu. Aplicațiile interactive pe care le oferim prin pachetul educațional ”Simetria axială” au rolul de a facilita introducerea unor noțiuni geometrice noi și de a oferi suport în formarea capacității elevilor de a formula și rezolva probleme. Pachetul conține jocuri educaționale adecvate obiectivelor lecțiilor, pentru crearea unui mediu de învățare atractiv și plăcut pentru elevi. Abordarea propusă este interdisciplinară, realizându-se conexiunea dintre proprietățile simetriei axiale și fenomenul reflexiei în oglinzile plane. Elevii sunt antrenați în rezolvarea unor probleme de matematică, dar și în rezolvarea unor probleme de optică geometrică, având prilejul de a-și valorifica cunoștințele de geometrie în situații practice, reale.
Cele nouă aplicații ale pachetului educațional ”Simetria axială” au fost publicate sub forma unei cărți GeoGebra, accesibilă la acest link:
https://www.geogebra.org/book/title/id/B7DT6baE
După selectarea aplicației dorite, aceasta poate fi descărcată pe calculatorul propriu, sau poate fi utilizată online.


Proiecte didactice


Documente


Daly Marciuc, profesor de Matematică

Colegiul National ”Mihai Eminescu” Satu Mare, România, Satu Mare, Satu Mare

Trimis la 12.04.2017 - 19:50


Materiale similare

Tangente duse dintr-un punct exterior la un cerc

Matematică
MATEMATICĂ, VII

Lecția este abordată transdiciplinar astfel încât elevii să înțeleagă că matematica se află în tot ce ne înconjoară. Pornind de la imaginea unei biciclete rezolvăm aplicații în care intervine noțiunea de tangentă la cerc și aflăm avantajele utilizării unei biciclete folosind aplicațiile Google.

Unghiuri complementare, unghiuri suplementare, unghiuri adiacente

Matematică
MATEMATICĂ, VI

Această aplicație își propune ca elevii să înțeleagă când două unghiuri sunt complementare, suplementare și adiacente. Elevii vor fi capabili să utilizeze proprietățile referitoare la unghiuri complentare și suplementare pentru calcularea măsurilor unor unghiuri.