Fundația Orange

Social Media in the Classroom

Concurs

Cucuianu Marița

Trimis la 29.02.2020

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, MATEMATICĂ, FIZICĂ, V, VI, VII, VIII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Social Media in the Classroom este un material despre platformele învățate în Proiectul de mobilitate a profesorilor Erasmus + KA1 desfășurat la Florența (Italia) în decembrie 2018.Alte materiale educaționale


Documente


Galerie imagini, clic pentru zoom


Prezentam pas cu pas platformele Quizizz, StudyStark și Edmondo.

https://quizizz.com/admin/quiz/5c900e23b79757001c09fdd0/fracii-zecimale-2

https://www.studystack.com/quiz-2947307

https://padlet.com/cucuianumarcela/sdgh54ihyuop

Acest proiect a fost finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus + KA1. Responsabilitatea pentru conținutul acestui articol revine în întregime autorului.

Scopul acestui curs a fost familiarizarea cursanților cu aspecte practice privind utilizarea Social Media in clasa noastră.

Obiectivele urmărite :

• Formarea și dezvoltarea competențelor de predare –învățare utilizând TIC;
• Cunoașterea și înțelegerea de către cursanți a diferitelor tipuri de platforme , programe și utilizarea diferitelor medii sociale în sala de clasă;
• Stimularea interesului cursanților pentru utilizarea mediilor sociale în sala de clasă.


Prin parcurgerea acestui curs, cursanții au dobândit următoarele competențe specifice:

 Accesarea diferitelor surse de informare în scopul documentării;
 Cum să faci o căutare mai ușoară, să creezi o listă de redare despre diferite subiecte, să distribui și să încorporezi videoclipuri și liste de redare (Social Media pentru resurse audio-vizuale);
 Gestionarea unei săli de clasă virtuale, trimiterea de sarcini, căutarea și partajarea materialelor utile, comunicarea cu studenții și părinții (Grupul și Social Media);
 Propunerea de sarcini și exerciții prin intermediul Social Media;
 Schimbul de imagini
 Conceperea și utilizarea materialelor
 gestionarea grupurilor, interacțiunea, comunicarea, partajarea materialelor;
 Exersarea schemelor de acțiune în vederea dobândirii/perfecționării deprinderilor practice;
 Cunoștințe despre problemele etice și abilitățile de gestionare a setărilor de confidențialitate pentru utilizarea sigură a Social Media.
 Conceperea sarcinilor de evaluare în mediu electronic-probe de evaluare/grille/bareme
folosind diverse platforme.


Alte informații

Instrumentele online pentru instruire și evaluare oferă profesorilor și elevilor feedback imediat cu privire la activitatea lor astfel încât să se poată aplica măsuri de remediere. Însă volumul de muncă al profesorului crește însă după ce se realizează o bază de date apoi munca se ușurează.

În urma acestui curs am încercat să realizez o prezentare a trei platforme Study Stack, Quizizz și Edmondo pas cu pas ca fiecare dintre cei ce doresc să învețe să se poată informa.
Deja la orele de matematică de la gimnaziu am aplicat aceste modalități de evaluare la ore asistând și părinții la oră fiind Ziua Ușilor Deschise".

Am încercat să aflu de la elevi care dintre modalitățile de evaluare Quizizz, Study Stack, Quiz pe Edmondo și Kahoo este mai agreată de ei. Am încercat să le arăt punctele tari și slabe ale fiecărei platforme.


Cucuianu Marița, profesor de Matematică

Colegiul Național Neagoe Basarab, România, Oltenița, Călărași

Trimis la 29.02.2020 - 20:47


Materiale similare

Szabadulószoba - Escape Room

Interdisciplinar
MATEMATICĂ, VI

Se adresează elevilor de la secția maghiară! Evidențiază capacitatea de analiză, sinteză, dar și intuiția și imaginația elevului.

Valori în operele literare

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII, VIII

Materialul este util elevilor de clasa a VII-a și a VIII-a, în vederea pregătirii pentru examenul de Evaluare Națională.