Fundația Orange

Strategii și metode de predare-învățare-evaluare a lexicului în gimnaziu

Concurs

Găbinat Elena-Luiza

Trimis la 21.02.2018

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, V, VI, VII, VIII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Lucrarea poate fi folosită atât ca material bibliografic, cât și ca instrument util de lucru la clasă.


Proiecte didactice


Documente


Lucrarea este formată din două părți. În prima parte am abordat lexicul din punct de vedere teoretic.În partea a doua a lucrării am studiat probleme de natură didactică referitoare la aplicarea noțiunilor teoretice prin exerciții eficiente și atractive, modelele clasice fiind îmbinate cu metodele activ-participative și teste docimologice


Găbinat Elena-Luiza, profesor de Limba și literatura română

Gimnazială Spiru Haret, România, Dorohoi, Botoșani

Trimis la 21.02.2018 - 04:21


1 comentariu

avatar

Succes!

de Miu Liliana | 18.06.2018 16:44

O lucrare deosebită ce conține exerciții aplicative. Felicitări!

Răspunde

Materiale similare

Proiect didactic - Complement direct

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VIII

Complementul direct va fi predat intr-un mod interactiv si amuzant. Elevii vor pleca intr-o calatorie pe mare, utilizand o harta cu indicii care ii va conduce catre comoara (cunostintele acumulate pe tot parcursul orei).

Programa CDȘ "Literație multimodală"

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII, VIII

Programa disciplinei opționale Literație multimodală propune o abordare transcurriculară a conținuturilor, care vizează ariile curriculare Limbă și comunicare, Arte, Tehnologii, Om și societate.