Fundația Orange

Strategii și metode de predare-învățare-evaluare a lexicului în gimnaziu

Concurs

Găbinat Elena-Luiza

Trimis la 21.02.2018

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, V, VI, VII, VIII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Lucrarea poate fi folosită atât ca material bibliografic, cât și ca instrument util de lucru la clasă.


Proiecte didactice


Documente


Lucrarea este formată din două părți. În prima parte am abordat lexicul din punct de vedere teoretic.În partea a doua a lucrării am studiat probleme de natură didactică referitoare la aplicarea noțiunilor teoretice prin exerciții eficiente și atractive, modelele clasice fiind îmbinate cu metodele activ-participative și teste docimologice


Găbinat Elena-Luiza, profesor de Limba și literatura română

Gimnazială Spiru Haret, România, Dorohoi, Botoșani

Trimis la 21.02.2018 - 04:21


1 comentariu

avatar

Succes!

de Miu Liliana | 18.06.2018 16:44

O lucrare deosebită ce conține exerciții aplicative. Felicitări!

Răspunde

Materiale similare

Lecția „Raportul realitate – ficțiune în textul epic” este realizată în cadrul CDȘ – „Strategii de comprehensiune lectorală”, la clasa a VII-a.

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII

Lecție de fixare a cunoștințelor, de formare a priceperilor și deprinderilor de
muncă independentă și de aplicare a cunoștințelor în practica vorbirii și scrierii limbii române. Scopul: Valorificarea informațiilor de limbă română și de teorie literară în înțelegerea și interpretarea textului literar.

Proiect didactic limba română

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VI

Materialul este un proiect didactic al unei lecții mixte pentru clasa a VI-a ce are ca temă Textul descriptiv în versuri. Respectă programa de limba și literatura română actuală (OMEN nr.3393 / 28.02.2017) și folosește ca text suport „Balul pomilor” de Dimitrie Anghel.