Fundația Orange

Substantivul

Alte resurse

Mirela Tudone

Trimis la 26.03.2020

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII MEDIU EVALUARE

Material pentru evaluarea distractivă a noțiunilor privind substantivul.


Alte materiale educaționale


Evaluare distractivă, sub formă de joc. A fost aplicat elevilor mei, iar reacțiile au fost pozitive.Mirela Tudone, profesor de Limba și literatura română

Liceul Teoretic , România, Călărași, Călărași

Trimis la 26.03.2020 - 08:57


Materiale similare

Textul dramatic

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII

Materialul, elaborat în conformitate cu prevederile programei, oferă elevilor de clasa a VII-a posibilitatea explorării, însușirii și consolidării noțiunilor despre textul dramatic în vederea atingerii unui nivel intermediar de deținere a competențelor specifice 2.1. și 2.3. din programă.

Pronumele

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII

Materialul, elaborat în conformitate cu prevederile programei și vizând atingerea unui nivel intermediar de deținere a competențelor specifice 4.1., 4.2., 4.3. și 4.4. din programă, propune elevilor de clasa a VII-a inițierea, exersarea, consolidarea cunoștințelor despre pronume.