Fundația Orange

Substantivul

Alte resurse

Mirela

Trimis la 30.03.2020

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII MEDIU EVALUARE

Un material propus pentru evaluarea noțiunilor legate de substantiv


Alte materiale educaționale


Materialul își propune să ofere copiilor o modalitate de a-și testa cunoștințele privind substantivul și pozițiile sale sintacticeMirela, profesor de Limba și literatura română

Liceul Teoretic , România, Călărași, Călărași

Trimis la 30.03.2020 - 10:46


Materiale similare

Textul dramatic

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII

Materialul, elaborat în conformitate cu prevederile programei, oferă elevilor de clasa a VII-a posibilitatea explorării, însușirii și consolidării noțiunilor despre textul dramatic în vederea atingerii unui nivel intermediar de deținere a competențelor specifice 2.1. și 2.3. din programă.

Pronumele

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII

Materialul, elaborat în conformitate cu prevederile programei și vizând atingerea unui nivel intermediar de deținere a competențelor specifice 4.1., 4.2., 4.3. și 4.4. din programă, propune elevilor de clasa a VII-a inițierea, exersarea, consolidarea cunoștințelor despre pronume.