Fundația Orange

Sunetul și litera F

Concurs

Elisabeta Ștefania Vîrtopeanu

Trimis la 22.05.2023

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, I ÎNCEPĂTOR PREDARE

Lecția propune formarea deprinderilor de a recunoaște literele învățate în cuvinte și propoziții, sau de a realiza corespondențe între imagini și cuvinteAlte materiale educaționale


Documente


Lectia își propune ca elevii să se familiarizeze cu forma literei f mic de tipar, să o poată recunoaște ușor asociind-o cu alte litere învățate. Verificarea cunoștințelor se va face prin identificarea literelor ce corespund sunetelor inițiale ale unor cuvinte reprezentate în imagini.

Pentru a se trece la predarea lecției noi, ancora didactică va însemna identificarea insectei ce are ca și însușire cuvântul pe care elevii l-au descoperit anterior achiziționând etapic câte o steluță-literă. Furnica va avea însușirea descoperită - harnică, iar acest cuvânt începe cu sunetul f corespunzător literei f.

Dirijarea învățării se va desfășura sub forma unui joc, elevii vor trebui să descopere propozițiile care corespund imaginilor date, fiind astfel obligați să citească tot timpul conștient. Enunțurile din casete au cuvinte ce încep sau conțin litera nou învățată.
Pentru că această lecție este pentru copii de clasaI, și evaluarea se va desfășura sub formă de joc - sunt ghicitori sau propoziții lacunare.


Elisabeta Ștefania Vîrtopeanu

Școala Gimnazială „Alexandru Colfescu”, Alexandria, Teleorman

Trimis la 22.05.2023 - 15:47


Materiale similare

(Premiat 2023, Alte materiale educaționale, I-IV) Grupurile de litere ge/Ge lecție interactivă clasa I

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, I

Lecție interactivă „Grupurile de litere ge/Ge”- Degețica de H. Ch. Andersen clasa I
cuprinde o multitudine de sarcini realizate în aplicația ThingLink. Folosind ca suport o imagine din poveste, se stabilesc sarcini diferite, interdisciplinare, ordonate cu ajutorul pictogramelor.

Căsuța prieteniei – recapitularea sunetelor și a literelor învățate (a, m, u, n, i, e, r, t, o, c, ă)

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, I

Este o activitate desfășurată la nivelul clasei pregătitoare, care îmbină armonios tradiționalul cu modernul. Vizează o recapitulare a literelor învățate, la disciplina Comunica în limba română.