Fundația Orange

Comunicate de presă


Sute de noi materiale digitale educaționale pe platforma Digitaliada

Sute de noi materiale digitale educaționale pe platforma Digitaliada

Fundația Orange anunță publicarea a peste 350 de noi materiale digitale educaționale în limba română pe platforma națională Digitaliada.

Un număr mare de profesori și directori și-au exprimat interesul de a-și transforma școlile și metodele de predare pentru a fi adaptați cerințelor educaționale ale secolului XXI, iar noile resurse publicate vin în întâmpinarea acestora. Concretizate în Ghidul Școlii Digitale și Ghidul de utilizare a Tablei interactive, materialele oferă îndrumări pentru adaptarea la noile tendințe de predare cu ajutorul tehnologiei digitale.
În plus, pe platformă există acum și o serie de ghiduri practice, precum și instrumente de evaluare și testare în format digital. Dezvoltate de către profesorii Digitaliada, sub coordonarea expertului educațional Adina Roșca, acestea au fost pretestate în anul școlar 2018-2019, în 40 de școli Digitaliada, și pot fi folosite în mod gratuit de către profesorii din toată țara.

Astfel, în prezent sunt disponibile 360 de teste și evaluări semestriale în format digital pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor elevilor pentru învățământul primar și gimnazial. Acestea pot fi folosite atât de către profesori, la clasă, pentru testarea eficientă a elevilor, cât și de către copii, pentru auto-evaluare.
„Cu ajutorul testelor în format digital, feedback-ul este instant, și atunci profesorul vede cât de mult au înțeles elevii din ora respectivă și poate reorganiza ora în funcție de asta.Totodată, dacă un elev a fost absent, poate să continue cu materia și rezolvă exercițiile sau testul acasă, iar profesorul vede rezultatul obținut. Utilizarea aplicațiilor la clasă și a resurselor educaționale, în general, au creat un climat școlar mult mai cald pentru elevi, iar aceștia sunt mult mai activi la oră, sunt dornici să cunoască mai mult” - Adina Roșca, expert educațional Digitaliada. 

8 ghiduri pentru predarea matematicii și TIC la clasele de gimnaziu vin cu recomandări pentru profesorii care doresc să integreze în metodele lor de predare resurse digitale. Aceștia primesc indicații cu privire la utilizarea aplicațiilor la clasă, în timpul orelor de curs, bazate pe curricula oficială a Ministerului Educației Naționale. 

Aceste materiale digitale nou create completează hub-ul digital educațional de pe www.digitaliada.ro, constituit din 25 de tutoriale video pentru predarea matematicii, cu ajutorul aplicației GeoGebra, tutoriale dezvoltate atât pentru Algebră, cât și pentru Geometrie și din cele 101 proiecte didactice pentru predarea matematicii și Informaticii la gimnaziu. Pentru anul școlar 2019-2020, echipa Digitaliada recomandă 35 de aplicații digitale gratuite. Aceste aplicații recomandate de către experții din proiect urmăresc dezvoltarea gândirii algoritmice, prin aplicațiile de TIC, și dezvoltarea creativității și a înțelegerii logice prin aplicațiile de matematică.

 

Anexă – lista materialelor educaționale digitale:

Ghidul Școlii Digitale - Ghidul conține recomandări bazate pe experiența acumulată în cadrul programului Digitaliada și a implementării acestuia în 40 de școli din mediul rural în perioada 2016-2019.
Ghid de utilizare a Tablei interactive, îndrumar pentru profesorii care au solicitat sfaturi privind utilizarea tablei interactive în școală.   
8 ghiduri pentru predarea matematicii și informaticii și TIC cu ajutorul metodelor digitale la clasele de gimnaziu.
224 teste în format digital pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor elevilor din ciclul primar, precum și a elevilor din ciclul gimnazial. Testele sunt dezvoltate folosind aplicațiile Kahoot!, Quizizz și Socrative și sunt sistematizate în 20 de categorii, pe clase și materii diferite:

- 22 de teste pentru învățământul primar: clasa I, clasa a II-a, clasa a III-a, clasa a IV-a;
- 78 de teste pentru Matematică, învățământ gimnazial: clasa a V-a, semestrul I (scrierea și citirea numerelor naturale; operații cu numere naturale; divizibilitatea numerelor naturale; metode de rezolvare a problemelor aritmetice; numere raționale pozitive; fracții ordinare și zecimale; elemente de geometrie; unități de măsură și recapitulare) clasa a VI-a, semestrul I (mulțimi, rapoarte, proporții și procente; mărimi proporționale; mulțimea numerelor întregi; mulțimea numerelor raționale; triunghiul și recapitulare), clasa a VII-a, semestrul I (mulțimea numerelor reale; ecuații și sisteme de ecuații liniare; patrulatere; asemănarea triunghiurilor; relații metrice în triunghiul dreptunghic și recapitulare), clasa a VIII-a, semestrul I (calcule cu numere reale reprezentate prin litere; ecuații și inecuații; proiecții ortogonale pe un plan; piramida; prisma și recapitulare);
- 53 de teste pentru Informatică și TIC, învățământ gimnazial: clasa a V-a, semestrul I (Norme de securitate și ergonomia laboratorului de informatică; Structura unui sistem de calcul; Sisteme de operare; Internet; Editoare grafice; Recapitulare), clasa a VI-a, semestrul I (Prezentări; Animații grafice și 3D; Algoritmi; Siguranța pe Internet și e-mail; Editoare de text; Calcul tabelar);
- 43 de teste pentru Limba și literatura română, învățământ gimnazial: clasa a V-a, semestrul I și II, clasa a VI-a, semestrul I și II, clasa a VII-a, semestrul I și II, clasa a VIII-a, semestrul I și II;
- 19 teste pentru Chimie, învățământ gimnazial: clasa a VII-a, semestrul I și II, clasa a VIII-a, semestrul I și II;
- 9 teste pentru Limbi străine - Franceză, învățământ gimnazial: clasa a V-a, semestrul I, clasa a VI-a, semestrul I și IIclasa a VIII-a, semestrul I;

150 de evaluări semestriale în format digital pentru orele de matematică, ciclul gimnazial. Evaluările digitale sunt dezvoltate în aplicațiile Kahoot!, Quizizz și Socrative:

Matematică, clasa a V-a, semestrul I (24 modele) și semestrul al II-lea (14 modele)

Matematică, clasa a VI-a, semestrul I (28 modele) și semestrul al II-lea (12 modele)

Matematică, clasa a VII-a, semestrul I (28 modele) și semestrul al II-lea (13 modele)

Matematică, clasa a VIII-a, semestrul I (19 modele) și semestrul al II-lea (12 modele)