Fundația Orange

TESS Workbook

Concurs

Mureșan Ramona

Trimis la 25.02.2020

Limbi moderne
LIMBI MODERNE, VI MEDIU CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

TESS – Teaching English Skills through Stories - este un caiet de lucru pentru clasa a VI-a, rezultat al proiectului Erasmus+ A New Method in Teaching English, la care au participat 4 țări europene: Turcia, Ungaria, Bulgaria și România.


Alte materiale educaționale


Documente


Galerie imagini, clic pentru zoom


Din fiecare țară implicată în proiect au fost selectate o legendă și o poveste, pe baza cărora au fost elaborate exerciții care să dezvolte abilitățile de comunicare în limba engleză într-un mod plăcut, creativ și care să stimuleze, totodată, gândirea critică a elevilor.

Un accent deosebit cade pe conștientizarea valorilor culturale din spațiul european, pe dezvoltarea unor valori precum toleranța, nondiscriminarea, acceptarea diferențelor culturale.

Capitolul introductiv este unul teoretic, sprijinind elevii în asimilarea unor concepte și noțiuni științifice legate de tipurile de texte, personaje, acțiune, context. Ilustrațiile sunt, în bună parte, realizate de elevi în cadrul proiectului.

Structura Workbook-ului:
Introductory Unit – elements of the story, genres, types of character, setting, plot, theme, language
Unit 1 – Romanian fairy tale
Unit 2 – Hungarian legend
Unit 3 – Turkish folk tale
Unit 4 – Bulgarian legend
Unit 5 – Hungarian folk tale
Unit 6 – Romanian legend
Unit 7 – Bulgarian folk tale
Unit 8 – Turkish legend
Quizz


Mureșan Ramona, profesor de Limbi moderne

Școala Gimnazială „Dr. Victor Babeș” Baia Mare, România, Baia Mare, Maramureș

Trimis la 25.02.2020 - 14:13


Materiale similare

Open Educational Resourses

Limbi moderne
LIMBI MODERNE, V, VI, VII, VIII

Open Educational Resourses Wakelet collection includes a wide range of educational resourses, games etc based on materials, digital outputs of awarded eTwinning Projects.

„Snakes and Ladders” - Present Simple / Present Continuous Board game

Limbi moderne
LIMBI MODERNE, V, VI

Snakes and Ladders este un board game oferit ca template de către aplicația genial.ly https://app.genial.ly/dashboard care aplică principiul de gamification în activitatea didactică. Am introdus în această activitate conținuturi de recapitulare pentru limba engleză în consolidarea cunoștințelor.