Fundația Orange

TESS Workbook

Concurs

Mureșan Ramona

Trimis la 25.02.2020

Limbi moderne
LIMBI MODERNE, VI MEDIU CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR

TESS – Teaching English Skills through Stories - este un caiet de lucru pentru clasa a VI-a, rezultat al proiectului Erasmus+ A New Method in Teaching English, la care au participat 4 țări europene: Turcia, Ungaria, Bulgaria și România.


Alte materiale educaționale


Documente


Galerie imagini, clic pentru zoom


Din fiecare țară implicată în proiect au fost selectate o legendă și o poveste, pe baza cărora au fost elaborate exerciții care să dezvolte abilitățile de comunicare în limba engleză într-un mod plăcut, creativ și care să stimuleze, totodată, gândirea critică a elevilor.

Un accent deosebit cade pe conștientizarea valorilor culturale din spațiul european, pe dezvoltarea unor valori precum toleranța, nondiscriminarea, acceptarea diferențelor culturale.

Capitolul introductiv este unul teoretic, sprijinind elevii în asimilarea unor concepte și noțiuni științifice legate de tipurile de texte, personaje, acțiune, context. Ilustrațiile sunt, în bună parte, realizate de elevi în cadrul proiectului.

Structura Workbook-ului:
Introductory Unit – elements of the story, genres, types of character, setting, plot, theme, language
Unit 1 – Romanian fairy tale
Unit 2 – Hungarian legend
Unit 3 – Turkish folk tale
Unit 4 – Bulgarian legend
Unit 5 – Hungarian folk tale
Unit 6 – Romanian legend
Unit 7 – Bulgarian folk tale
Unit 8 – Turkish legend
Quizz


Mureșan Ramona, profesor de Limbi moderne

Școala Gimnazială „Dr. Victor Babeș” Baia Mare, România, Baia Mare, Maramureș

Trimis la 25.02.2020 - 14:13


Materiale similare

Google Site în Educație

Interdisciplinar
MATEMATICĂ, V, VI, VII, VIII

În timpul predării online cu ajutorul paginii Google Site am creat o culegere de exerciții online pentru materia limba și literatura maghiară maternă. Pe această pagină am creat și am grupat exerciții, filme, video și materiale didactice auxiliare (Liveworksheet, Quizizz, Mentimeter, Learningapps).

PAST SIMPLE- A LESSON TO REMEMBER

Limbi moderne
LIMBI MODERNE, VI

This material is a pptx presentation for teaching or revising the Past Tense Simple forms of the verb in English.