Fundația Orange

Test quizizz

Concurs

Olinici Rodica

Trimis la 17.04.2023

Matematică
MATEMATICĂ, VI MEDIU EVALUARE

Test interactiv cu 9 itemi, din unitatea de învățare Ecuații în mulțimea numerelor întregi.


Alte materiale educaționale


Este un test interactiv de verificare și consolidare a cunoștințelor din unitatea de învățare: Ecuații în mulțimea numerelor întregi. Sunt exerciții cu diferite grade de dificultate care administrate la începutul sau finalul unei ore pot fi stimulatoare reușind să capteze atenția elevilor dornici să fie verificați dacă au însușit corect noțiunile. Competența vizată prioritar este: utilizarea operațiilor cu numere întregi pentru rezolvarea ecuațiilor.Olinici Rodica, profesor de Matematică

Școala Gimnazială , Galați

Trimis la 17.04.2023 - 18:05


Materiale similare

Mulțimea numerelor întregi

Interdisciplinar
MATEMATICĂ, VI, VIII

Aceste material este o recapitulare a numerelor întregi, utilă atât elevilor clasei a VI-a cât și elevilor clasei a VIII-a care se pregătesc pentru examenele naționale.

Divizibilitatea numerelor naturale

Matematică
MATEMATICĂ, V, VI, VIII

Acest material este un rezumat al noțiunilor legate de divizibilitate, cuprinde itemi ușori de tip alegere multiplă și itemi medii de tip rezolvare de probleme.