Fundația Orange

Teste de antrenament pentru evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a, Matematică

Concurs

Mihaela Ruxandari

Trimis la 26.01.2022

Matematică
MATEMATICĂ, II MEDIU EVALUARE

Testele vizează Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a. Materialul este format dintr-un set de 4 teste de antrenament la matematică, teste ce pot fi folosite pentru pregătirea elevilor pentru Evaluarea Națională la sfârșit de an școlar, la clasa a II-a.


Alte materiale educaționale


Documente


Testele vizează Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a. Materialul este format dintr-un set de 4 teste de antrenament la matematică, teste ce pot fi folosite pentru pregătirea elevilor pentru Evaluarea Națională la sfârșit de an școlar, la clasa a II-a.

De ce 4 teste? Sunt doar 4 teste pentru că sunt structurate pe cele 4 anotimpuri ale anului. Materialul este unul atractiv, plin de culoare așa cum sunt și cele patru fiice ale bătrânului anotimp!

Competențe vizate:
- 1.1. Scrierea, citirea și formarea numerelor până la 1000
- 1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-1000
- 1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-1000
- 1.4. Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la numărare și/sau grupare ori de câte ori este necesar
- 1.5. Efectuarea de înmulțiri și împărțiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate
- 1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferență, rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărțit, împărțitor, , =, +, -, •, :) în rezolvarea și/sau compunerea de probleme
- 2.1. Localizarea unor obiecte prin stabilirea unor coordonate în raport cu un sistem de referință dat, folosind sintagmele învățate
- 2.2. Evidențierea unor caracteristici simple specifice formelor geometrice plane și corpurilor geometrice identificate în diferite contexte
- 3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigații, prin observarea și generalizarea unor modele sau regularități din mediul apropiat
- 6.2. Utilizarea unor unități de măsură pentru determinarea, compararea și ordonarea duratelor unor evenimente variate
- Conformitate cu programa școlară aprobată prin OMEN nr. 3418/19.03.2013

Nivel de învățământ/clasa (clasele): clasa a II-a
Aria curriculară/disciplina: Matematică și explorarea mediului


Mihaela Ruxandari, profesor de Matematică, Limba și literatura română, Științe ale naturii

Gimnazială Cireșarii, Mediaș, Sibiu

Trimis la 26.01.2022 - 23:41


Materiale similare

Să calculăm cu Artie

Matematică
MATEMATICĂ, II

Elevii de clasa a II-a învață să programeze robotul Artie într-o lecție de matematică. Cu ajutorul lui desenează o formă geometrică și rezolvă exerciții și probleme verificându-și cunoștințele legate de înmulțire și împărțire.

Geometria în viața reală

Matematică
MATEMATICĂ, II

Este o lecție de matematică în care elevul, prin intermediul aplicației goosechase, pornește la o ,,vânătoare de comori" în natură. Profesorul monitorizează, analizează rezolvările misiunilor și intervine în timp real. Astfel se realizează o conexiune între geometrie și mediul înconjurător.