Fundația Orange

Teste in format digital, Matematică, clasa a VII-a, semestrul I Alte resurse

Echipa Digitaliada

Trimis la 10.09.2019

Matematică
MATEMATICĂ, VII PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Echipa Digitaliada vă propune o serie de teste în format digital pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor elevilor la orele de matematică, pentru clasa a VII-a, semestrul I. Testele digitale sunt dezvoltate în Kahoot, Quizziz și Socrative.Teste în format digital


 MULȚIMEA NUMERELOR REALE

 

ECUAȚII ȘI SISTEME DE ECUAȚII LINIARE

 

PATRULATERE

 

ASEMANAREA TRIUNGHIURILOR

 

RELAȚII METRICE ÎN TRIUNGHIUL DREPTUNGHIC

 

RECAPITULARE


Echipa Digitaliada

România

Trimis la 10.09.2019 - 02:18