Fundația Orange

Textul dramatic

Concurs

Florentina Stoian

Trimis la 15.01.2021

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII MEDIU PREDARE, CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, EVALUARE

Materialul, elaborat în conformitate cu prevederile programei, oferă elevilor de clasa a VII-a posibilitatea explorării, însușirii și consolidării noțiunilor despre textul dramatic în vederea atingerii unui nivel intermediar de deținere a competențelor specifice 2.1. și 2.3. din programă.Alte materiale educaționale


Link: https://library.livresq.com/details/5f3f81e220cd7378f087a4d3

Elaborat în conformitate cu prevederile programei și vizând dezvoltarea a două competențe specifice (2.1; 2.3.), materialul propus oferă elevilor de clasa a VII-a posibilitatea de a face cunoștință cu două texte ce respectă particularitățile de vârstă și intelectuale ale elevilor, în scopul dezvoltării gustului pentru a citi, dar și de a interpreta – determinând experimentarea unor ipostaze inedite, de la cititor la spectator, dar și actor, scenograf, sufleor, costumier – al întreținerii dorinței de a cunoaște, determinându-i să-și exerseze deprinderile de lectură, să-și dezvolte capacitatea de receptare a unui text, de înțelegere a mesajului acestuia, devenind, astfel, cititori avizați și actori amatori.

În contextul actual, indiferent de modul de desfășurare a procesului educațional, pentru că ora de limba și literatura română nu mai poate fi gândită fără să se apeleze la competențele digitale de utilizare a tehnologiei informației, materialul propus oferă șansa dezvoltării unui spirit inventiv, creativ, a abilităților de comunicare, a gândirii algoritmice, a puterii de convingere prin intermediul unei prezentări ce folosește mijloacele multimedia.

Conceput într-o manieră inedită, materialul, având caracter formativ, cognitiv și creativ, invită la explorarea noilor noțiuni și la consolidarea acestora prin numeroase aplicații, unele cu caracter ludic, suportul teoretic și cerințele variate fiind elaborate astfel încât să acopere problematica studierii textului dramatic și artei spectacolului.


Florentina Stoian, profesor de Limba și literatura română

Școala Gimnazială Nr. 10, Galați

Trimis la 15.01.2021 - 11:45


Materiale similare

Valori în operele literare

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, VII, VIII

Materialul este util elevilor de clasa a VII-a și a VIII-a, în vederea pregătirii pentru examenul de Evaluare Națională.

Bingo Educațional

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, IV, V, VI, VII, VIII

Aplicația Bingo Educațional permite generarea unor cartonașe unice pentru jocul Bingo. Acest joc poate fi utilizat la orice disciplină, de la nivel preșcolar, până la nivel universitar. Toate jocurile elaborate rămân disponibile pentru alți utilizatori. Site: https://cubulet.ro/EduBingo/