Fundația Orange

Textul narativ „Patinele de argint” după Mary Elizabeth Mapes - Dodge

Alte resurse

Chivu Liliana

Trimis la 26.04.2021

Limba și literatura română
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, IV MEDIU PREDARE

Materialul este o lecție de limba și literatura română pentru clasa a IV-a, care vizează dezvoltarea unor competențe de citire conștientă, de decodare a semnificației globale și a informațiilor de detaliu ale unui text narativ, de optimizare a vocabularului, de sporire a interesului pentru lectură.Alte materiale educaționale


Multimedia

https://wordwall.net/ro/resource/10492981/g%c4%83se%c8%99te-%c3%aensu%c8%99irile-potrivite

Lecția este realizată pe platforma Livresq, având elemente de tip chestionar sau acordeon (care oferă feedback răspunsurilor elevilor), dar și elemente video, audio, e-book, jocuri, concepute pe alte aplicații (Book Creator, Wordwall ș.a.)
Link-ul lecției:
https://library.livresq.com/details/606d602943286a00071504ed


Alte informații

Caracterul interactiv, integrat al lecției este conferit de obiectivele operaționale propuse:
- să citească corect, coerent , conștient și expresiv textul;
- să completeze enunțuri lacunare, alegând cuvintele potrivite;
- să descopere sensul cuvintelor de la vocabular;
- să găsească sinonime ale cuvintelor date;
- să răspundă la întrebări în legătură cu textul;
- să asocieze fiecare personaj principal cu trăsăturile fizice și morale care i se potrivesc
- să exprime păreri proprii și să le argumenteze;
- să realizeze un cvintet despre un personaj (la alegere) din text;
- să audieze cântecul „Iarna vine pe patine”
https://www.youtube.com/watch?v=SQ3lahtMsKE
- să asambleze un puzzle
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3c5d60bb132d


Chivu Liliana, profesor de Geografie, Istorie, Matematică, Limba și literatura română

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, România, Tg. Mureș, Mureș

Trimis la 26.04.2021 - 22:30


Materiale similare

Harta ilustrativ-interactiva Obiective turistice naturale din Romania

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, IV

Harta interactiva pentru clasa a IV-a

Moldova în vremea lui Ștefan cel Mare

Interdisciplinar
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, IV

Lecție interactivă de predare - învățare - evaluare la disciplina Istorie, clasa a IV-a.